Kullanım Şartları

A. Koşulların Kabulü

Platform’a (aşağıda tanımlandığı üzere) erişiminiz, kullanımınız ve katılımınız Kullanım Koşullarına ve tüm uygulanabilir 1001 Uzman yönetmeliklerine, yönergelerine ve telif hakkı politikası ile 1001 Uzman’ın Platform hakkında yayınladığı diğer tüm kısıtlamalar ve sınırlamalar dahil ama onlarla sınırlı olmaksızın 1001 Uzman’ın zaman zaman ortaya koyacağı ek politikalara (‘Ek Politikalar’) tabidir. Aşağıda ortaya konan koşullar ve şartlar (‘Kullanım Koşulları’) ile (burada bu şartlara dahil edilmiş bulunan) Gizlilik Politikası bir Delaware şirketi olan 1001 Uzman A.Ş. (‘1001 Uzman’) ve sizin aranızda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Bu Kullanım Koşulları (i) (toplu olarak burada ‘Platform’ olarak adlandırılmış olan) seri ilanlar, forumlar, çeşitli e-mail işlevleri ve İnternet bağlantıları ile 1001 Uzman’ın https://www.1001uzman.com/ adresinde bulunan alan ve alt alanları ya da 1001 Uzman mobil uygulama yazılımı aracılığıyla erişilebilir bulunan tüm içerik ve 1001 Uzman hizmetleri dahil olmak üzere bir bilgisayar veya mobil cihaz ile erişilmiş 1001 Uzman web sitesi platformunu ve (ii) hizmet sunan Platform kullanıcıları (her biri bir ‘Hizmet Uzmanı’) ile hizmet alan Platform kullanıcıları (her biri bir ‘Hizmet Kullanıcısı’) arasında Platform aracılığıyla online işlemleri (toplu olarak ‘Hizmetler’) kullanımınıza ve/veya katılımınıza ilişkin sınırlarınızı, yasal haklarınızı ve zorunluluklarınızı içermektedir. LÜTFEN KULLANIM KOŞULLARI’NI BAŞTAN SONA VE DİKKATLE OKUYUNUZ. PLATFORMU VE HİZMETLERİ KULLANARAK BU KULLANIM KOŞULLARINA TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. EĞER BÜTÜN KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, PLATFORMU VEYA HİZMETLERİ KULLANAMAZSINIZ.

Tüm ‘siz’ veya ‘sizin’ ifadeleri, uygunluğuna göre, Platform’a herhangi bir şekilde erişen, kullanan ve/veya katılan kişi ile tüm mirasçılarınız, devir edecekleriniz ve varisleriniz anlamına gelmektedir. Eğer bir işletme lehine Platformu kullanır veya (aşağıda tanımlandığı üzere) bir Hesap açarsanız, bu işletmeyi tabi kılma yetkisine sahip olduğunuzu temsil ve garanti edersiniz, Kullanım Koşulları’nı kabulünüz bu işletmenin kabulü olarak addedilir ve burada ‘siz’ ve ‘sizin’ bu işletmeye tekabül eder. 
1. KULLANIM KOŞULLARINDA VE/VEYA GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK

1001 Uzman Kullanım Koşulları’nı veya burada bahsi geçen ve dahil olan diğer tüm belgeleri sadece kendi inisiyatifine göre herhangi bir zamanda değiştirmek, düzenlemek veya düzeltmek hakkını saklı tutar, 1001 Uzman düzeltilmiş Kullanım Koşullarını https://www.1001uzman.com/kullanim-sartlari alanında yayınlayacaktır ve/veya düzeltmeleri sizinle arasında kurduğu yazılı kontrattaki herhangi bir yöntem aracılığıyla iletecektir. 1001 Uzman güncellenmiş Kullanım Koşulları’na ilişkin bildiriyi maddi değişiklik içeren düzeltilmiş maddelerin yürürlüğe gireceği tarihten önce yapacaktır. Herhangi bir değişiklik için Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Koşulları’na herhangi bir düzeltmeden sonra Platform’u kullanmanız tüm gözden geçirilmiş Kullanım Koşulları’na rıza ve onayınız anlamına gelecektir. Eğer bunlar veya gelecekteki Kullanım Koşulları’na uymayı kabul etmiyorsanız lütfen Platform’a erişmeyiniz.

İpucu: 1001 Uzman’ı kullanarak Kullanım Koşulları’mızı kabul etmiş olursunuz. 1001 Uzman Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zaman değiştirebilir ve eğer değiştirirsek size haber vereceğiz.

B. Üyelik

1. ÜYELİK UYGUNLUK KRİTERLERİ

Platform kullanımı sadece en az 18 yaşında olan ve yürürlükteki kanunlara göre yasak olarak bağlayıcı kontratlar yapabilecek bireylere açıktır. Platform’u kullanarak en az 18 yaşında olduğunuzu ve: (a) bu Kullanım Koşulları’nda ortaya konulan mühletlere, şartlara, zorunluluklara, temsil ve sorumluluklara uymak için tamamen muktedir ve ehil olduğunuzu, ve bu Kullanım Koşulları’na bağlı olup uyacağınızı; (b) bu tür bilgilerin doğruluğunu sağlayacağınızı; ve (c) bu Platform’u ve bu Platform aracılığıyla sunulan Hizmetler’i kullanımınızın yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliğe aykırı olmadığını kabul eder ve onaylarsınız. Eğer 18 yaşının altında olduğunuza veya yürürlükteki federal, eyalet veya yerel kanunlarına, kurallarına, yönetmeliklerine veya bizim koşullarımıza uymadığınız kanaatine varırsak (aşağıda tanımlandığı üzere) Hesabınız uyarı yapılmadan kapatılabilir.

Platform’u sadece ziyaret etmek ve görmek için kayıt olmanıza gerek yoktur, ancak Platform’un bazı özelliklerine erişmek ve katılmak için şifre korumalı bir hesap (‘Hesap’) oluşturmanız gerekecektir. Halihazırdaki Facebook hesabınızı ve oturum açma bilgilerinizi (‘Üçüncü Taraf Site Şifrenizi’) kullanarak da bir Hesap için kayıt olabilirsiniz.

Yalnızca siz 1001 Uzman şifrenizi, ve eğer mevcutsa, Üçüncü Taraf Site Şifrenizi (ikisi beraber, ‘Şifreler’) her daim korumaktan sorumlusunuz. Hesabınızdaki tüm aktivitelerden yalnızca siz sorumlusunuz ve herhangi bir güvenlik ihlali ya da Hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımından 1001 Uzman’ı derhal haberdar etmelisiniz. Benzer biçimde, asla başkasının Hesabını izinsiz kullanmamalısınız. Kendinizi yanlış tanıtmayacağınızı veya kendinizi Platform’un ve/veya Platform aracılığıyla sunulan Hizmetler’in başka bir kullanıcısı olarak tanıtmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Burada 1001 Uzman’ın Hesabınızın izinsiz kullanımının neden olduğu kayıplarınızdan sorumlu olmayacağını kabul eder ve onaylarsınız. Yukarıda belirtilenlerle beraber böyle izinsiz kullanımlar nedeniyle 1001 Uzman veya başkalarının kayıplarından sorumlu tutulabilirsiniz. Bir Hesap sahibi burada bazen ‘Kayıtlı Kullanıcı’ olarak adlandırılmaktadır.

2. HESAP POLİTİKALARI

Hesabınıza ilişkin aşağıdaki politikalara (‘Hesap Politikaları’) uyacağınızı kabul ediyor ve onaylıyorsunuz:

•   Hesabınızı oluştururken gerçek, doğru ve eksiksiz bilgi vereceksiniz, ve bu bilgilerin doğru kalmasını sağlayacaksınız. 


•   1001 Uzman’ın önceden yazılı onayı olmaksınız Platform’a erişmek için hiçbir nedenle ‘Robotlar’, ‘örümcekler’, ‘çevrimdışı okuyucular’, ‘scraper siteler’ dahil ama onlarla sınırlı kalmamak üzere hiçbir otomatik sistem kullanmamalısınız.


•   İsimler, adresler, telefon numaraları, veya e-mail adresleri dahil ama onlarla sınırlı olmayan Hizmet Uzmanı veya Hizmet Kullanıcısı bilgilerini herhangi bir manuel veya otomatik yöntemle toplamamalı, telif hakkı bulunan metinleri kopyalamamalı veya Platform bilgilerini ve içeriğini bir ‘ayna sitesi’, rakip veya üçüncü taraf sitede kullanma dahil ama bununla sınırlı olmayan şekillerde kötüye kullanmamalı veya haksız olarak kullanmamalısınız. 


•   Belirli bir zaman periyodunda 1001 Uzman hizmet sağlayıcılarına veya herhangi bir 1001 Uzman bayisi veya grup şirketinin hizmet sağlayıcısına bir insanın bilinen bir çevrimiçi internet tarayıcısı kullanarak yapabileceği makul sayıda bilgi istek mesajından daha fazlasını gönderemezsiniz; bununla beraber kamuya açık arama motorlarının operatörleri yalnızca içeriklerin kamuya açık aranabilen indekslerini oluşturmak amacıyla içerik kopyalamak için örümcek veya robotlar kullanabilirler, ancak bu tür içeriğin önbelleklerini veya arşivlerini kullanamazlar. 1001 Uzman genel olarak veya özel durumlarda bu istisnaları hatırlatma hakkını saklı tutar. 


•   1001 Uzman’ın yazılı olarak ifade edilmiş izni olmaksızın çalıştırmak veya 1001 Uzman ile ilintili olmayan herhangi bir iş için tutmak için Hizmet Uzmanları veya Hizmet Kullanıcıları’nı işe almamalı, teşvik etmemeli veya herhangi bir şekilde iletişim kurmamalısınız. 


•   (i) Platform’un altyapısına makul olmayan bir şekilde yük olan veya 1001 Uzman’ın sadece kendi inisiyatifine göre Platform’un altyapısını makul olmayan bir biçimde yük olabilecek; (ii) Platform’un düzgün çalışmasına veya herhangi bir üçüncü tarafın Platform’a katılmasına müdahale eden veya müdahale etmeye çalışan; ya da (iii) 1001 Uzman’ın Platform’a erişimi engellemek veya sınırlamak için kullandığı yöntemleri atlayacak herhangi bir işlem yapmamalısınız. 


•   Platform’dan isimler veya diğer hesap bilgileri dahil ancak onlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişisel olarak tespit edilebilecek veri toplamamayı, saklamamayı veya yayınlamamayı ve Platform’un sağladığı iletişim sistemlerini herhangi bir ticari talep amacıyla kullanmamayı kabul ediyorsunuz. 


Eğer yukarıda belirtilen üyelik uygunluk kriterlerinin veya Hesap Politikaları’nın herhangi birini karşılamıyorsanız veya onlara uyamıyorsanız lütfen Platform’u kullanmayınız. 1001 Uzman üyelik uygunluk kriterlerini veya burada bahsedilen diğer şartları ihlal ettiğinizi tespit ederse, 1001 Uzman sadece kendi inisiyatifiyle Platform kullanımınızı derhal sonlandırma hakkını saklı tutar.

İpucu: Politikalarına uyduğunuz ve en az 18 yaşında olduğunuz takdirde 1001 Uzman’ı kullanabilirsiniz. 1001 Uzman’ı kullanırken yaptığınız işlemlerinizden siz sorumlusunuz.

C. Üye Davranışı

1. GÖNDERİLEN İÇERİK HAKKINDA YASAKLAMALAR

Profiliniz (‘Profil’), Hizmetinizin ilanı (‘Teklif’), istediğiniz Hizmetin ilanı (‘Talep’) veya Platform, Hizmet, Hizmet Uzmanı ya da Hizmet Kullanıcısı ile ilgili tüm fikir ve değerlendirmelerin ilanı (‘Geri Bildirim’) dahil olmak üzere Platform’un herhangi bir kısmına:

•   Kullanım Koşulları’nı ihlal eden harici sitelere bağlantı sağlayan veya oluşturan; 18 yaşının altındaki (‘Reşit Olmayan’) herhangi bir bireye herhangi bir şekilde zarar vermeyi veya istismar etmeyi amaçlayan;


•   1001 Uzman veya herhangi bir üçüncü tarafa zarar verebilecek yanlışlıklar veya hatalı tanıtımlar içeren;


•   pornografik, taciz edici, nefret içeren, yasadışı, müstehcen, karalayıcı, hakaret içeren, iftira içeren, tehdit içeren, ayrımcı, ırksal, kültürel veya etnik olarak saldırgan; pornografiyi, müstehcenliği, bayağılığı, küfrü, nefreti, yobazlığı, ırkçılığı veya nedensiz şiddeti teşvik eden, savunan veya ifade eden; ceza gerektiren bir suç kabul edilecek, hukuki sorumluluğa neden olacak veya herhangi bir kanunu ihlal edecek davranış oluşturan veya böyle bir davranışı cesaretlendiren; herhangi bir topluluk veya bireye karşı ırkçılık, nefret veya fiziksel zararı teşvik eden; çıplaklık, şiddet veya uygunsuz konu içeren; veya başka bir biçimde uygunsuz olan;


•   bu tür hakların sahibi olmamanız veya gerçek sahibinden içeriği sunmak için izin alıp 1001 Uzman’a burada tüm lisans haklarını vermemeniz durumunda telif hakkı bulunan, ticari sır ile korunan veya başka bir şekilde gizlilik ya da yayın hakları dahil üçüncü taraf mülkiyet haklarına tabi olan;


•   korsan bilgisayar programları ve bunlara bağlantılar, üreticinin kurduğu kopyalama koruma cihazlarını atlatma bilgisi, korsan müzik veya korsan müzik dosyalarına bağlantılar, gitar tabları veya müzik notaları, sanat eserleri, eğitim araçları veya kopyalanması, sergilenmesi, kullanımı, çalınması veya yayılması başka birinin telif hakkını, fikri mülkiyet hakkını veya herhangi bir başka mülkiyet hakkını ihlal eden herhangi bir öğe gibi başka bir kişinin telif hakkı bulunan eserlerini içeren veya yasadışı ya da izinsiz kopyalanmasını teşvik eden;


•   herhangi bir bireyi veya bir grup bireyi yaş, cinsiyet, engel, etnik köken, cinsel yönelim, ırk veya din temelli herhangi bir nedenle tehdit etmek, takip tacizi yapmak, karalamak, aldatmak, aşağılamak, zulmetmek veya korkutmayı; ya da başka bir kişiyi böyle yapmaya teşvik etmek veya cesaretlendirmeyi amaçlayan;


•   başka bir kullanıcının bilgisayarına zarar vermeyi veya bozmayı amaçlayan veya spam gönderme dahil ama onunla sınırlı olmamak üzere başkalarının yasadışı olarak yazılıma erişmesine ya da web siteleri ve sunucuların güvenliğini aşmasına izin veren; herhangi bir yolla bir 1001 Uzman çalışanı, temsilcisi, yöneticisi, sunucusu, başka bir kullanıcı veya başka herhangi bir kişiyi taklit eden, kimliğini kullanan veya taklit etmeye çalışan;


•   desteklenen kategorilerimiz Ev, Etkinlikler, Dersler, Sağlık ve Daha Fazlası arasında olmayan bir iş, sadece ürün (örneğin cep telefonları, mobilya, vb.) tedarik eden bir iş, rehber veya yönlendirme hizmeti, ödünç verme hizmeti, kiralık alan teklif eden bir iş, bir etkinliğe (örneğin bir Yeni Yıl Partisi veya mesleki kongre) katılımı teşvik eden bir iş veya Amerika Birleşik Devleti dışarısında bulunan bir iş dahil olmak ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere (1001 Uzman’in sadece kendi inisiyatifiyle belirlediği haliyle) Platform ile ilgili veya uygun olmayan bir işin reklamını yapan veya teşvik eden;


•   ‘istenmeyen posta’, ‘spam’, ‘zincir mektuplar’, ‘piramit entrikaları’, ‘satış ortaklığı’ veya talep edilmemiş ticari reklamlar içeren veya bu şekilde kabul edilebilecek;


•   saadet zincirleri, indirim kartları, kredi danışma, çevrimiçi anketler veya çevrimiçi yarışmalar için reklam içeren;


•   1001 Uzman’e veya 1001 Uzman kullanıcılarının çıkarlarına veya mülkiyetlerine zarar verebilecek virüsler veya herhangi bir başka teknoloji yayan veya içeren;


•   Kullanım Koşulları uyarında izin verilenler hariç ticari hizmetlere veya web sitelerine bağlantılar içeren;


•   yerel olmayan veya ilgisiz içerikteki; ya da


•   özellikle Teklifler içeriği için, 1001 Uzman harici mobil uygulamalar indirme ve/veya kullanıcının 1001 Uzman’ta girmiş olduğu bilgilerin aynısını girmek zorunda olduğu ‘ayna’ web sitelerine bağlantı talepleri dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıcı deneyimine açıkça zarar veren herhangi bir içerik içeren metin, resim, video, ses, veri, bilgi veya yazılım dahil herhangi bir içerik (yukarıda bahsedilen tüm içerik bazen toplu olarak burada ‘Gönderilen İçerik’ olarak adlandırılır ve Gönderilen İçerik’in sunulması bazen ‘İlan’ veya ‘İlanlar’ olarak adlandırılır) yüklememeli, yollamamalı, aktarmamalı, iletmemeli, yaymamalı veya yayılmasını kolaylaştırmamalısınız.  


Herhangi bir kişinin Hizmetlerin kısıtlanmış kullanımlarından herhangi birini gerçekleştirdiğini veya yasaklanmış içeriği sunduğunu fark ettiğinizde aşağıda listelenen iletişim bilgilerini kullanarak derhal bize haber vermelisiniz ve bu doğrultuda sağladığınız bilgiler ışığında yürüteceğimiz herhangi bir soruşturmada bize makul destek vermelisiniz.

Sizin Hizmetlere erişiminizi veya kullanımınızı izleme, ya da herhangi bir Gönderilmiş İçeriği gözden geçirme ve düzeltme zorunluluğumuz olmadığını ancak (sahtekarlık önleme, risk değerlendirme, soruşturma ve müşteri destek amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Platform’u ve Hizmetler’i yürütme ve iyileştirme, Kullanım Koşulları’na uyduğunuza emin olma, yürürlükteki kanunlar veya bir mahkemenin, yürütme organının veya başka bir devlet kurumunun gereksinimine uyma, başka türlü sakıncalı olduğunu belirlediğimiz veya Kullanım Koşulları’nda ortaya konan içeriğe cevap verme amacıyla bunları yapma hakkımızın olduğunu kabul ediyorsunuz. Herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin sadece kendi inisiyatifimize dayanarak herhangi bir nedenle sakıncalı olduğunu, Kullanım Koşulları’nı ihlal ettiğini veya Platform ya da Hizmetlere başka bir şekilde zararlı olduğunu değerlendirdiğimiz Gönderilen İçerik’i kaldırma veya erişimi kısıtlama yetkisini saklı tutuyoruz. Hizmetlerin bütünlüğünü korumak için, herhangi bir zamanda sadece kendi inisiyatifimize dayanarak bazı IP adreslerinden kullanıcıların Hizmetler’e erişme ve kullanmalarını engelleme hakkını da saklı tutuyoruz.

2. İLETİ GÖNDERME YASAKLAMALARI

Diğer kullanıcılara:

•   ödemenin herhangi bir kısmının geri ödenmesini talep etme niyetiyle, bir hizmetin teklif fiyatını aşan tutarlarda ulusal veya uluslararası para transferi yapma taleplerini


veya

•   Platform’da sunulmayan bir hizmetin ya da harici bir web sitesinin talep edilmeyen tanıtımı veya pazarlamasını


içeren iletiler göndermeyeceksiniz.

3. AYRIMCILIK KARŞITLIĞI

1. İş İlanları. Federal, eyalet ve yerel yasalar ırk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, yaş, engel veya başka bir korunan sınıfa ilişkin herhangi bir tercih, sınırlama veya ayrım içeren iş ilanlarını yasaklamaktadır. 1001 Uzman kanunu ihlal eden herhangi bir İlanı kasten kabul etmeyecektir. 1001 Uzman’ın sadece kendi inisiyatifine dayanarak ve size önceden haber vermeksizin, ayrımcılık yapan veya herhangi bir şekilde herhangi bir federal, eyalet veya yerel kanunu ihlal eden tüm iş İlanlarını derhal kaldırma hakkı vardır.

2. Emlak İlanları. 1968 tarihli Federal Adil Konut Yasası ırk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, yaş, engel veya aile konumuna ilişkin herhangi bir tercih, sınırlama veya ayrım içeren veya böyle bir tercih, sınırlama ve ayrım yapma niyetindeki iş ilanlarını yasaklamaktadır. 1001 Uzman kanunu ihlal eden herhangi bir emlak İlanını kasten kabul etmeyecektir.

4. HİZMETLERE İLİŞKİN YASAKLAMALAR

Platform aracılığıyla hizmet sunarak Hizmet Uzmanları burada kendilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, taşeronlarının, alt taşeronlarının veya onlar için iş yapabilecek çalışanların hizmetlerini sundukları yetki alanlarında geçerli ve yaptıkları özel işle ilgili yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler uyarınca düzgün bir şekilde ve tamamıyla gerekli lisanslara, sertifikalara, teminatlara ve sigortalara sahip olduklarını temsil ve garanti eder. 1001 Uzman Hizmet Uzmanları tarafından sunulan lisans bilgilerini kendi inisiyatifimiz dahilinde veya Hizmet Uzmanı’nın talebi üzerine gözden geçirebilir ancak bu tür bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini ya da bir Hizmet Uzmanı’nın belirli bir hizmeti vermek için yetkin olduğunu garanti edemez. Bir Hizmet Uzmanı’nın kendilerine hizmet vermeye yetkin ve ehil olduğunu belirlemek yalnızca her bir Hizmet Kullanıcısı’nın sorumluluğundadır.

Platform’u kullanırken:

•   Platform’un uygun olmayan kategori ve alanlarına içerik veya öge göndermemelisiniz;


•   herhangi bir kanunu, üçüncü taraf haklarını, Hesap Politikaları’nı veya Kullanım Koşulları’nın yukarıda belirtilenler gibi yasaklamalarını ihlal etmemelisiniz;


•   Hizmet Uzmanı bir Hizmet için anlaşmaya vardığınızdan sonra Hizmet tanımını maddi şekilde değiştirmediyse, açık bir yazım hatası yapılmadıysa ya da Hizmet Uzmanı’nın kimliğini doğrulayamıyor değilseniz satın aldığınız Hizmetler’in ödemesini yapmaktan imtina etmemelisiniz; 


•   Hizmet Kullanıcısı Hizmetler için karşılıklı anlaşılan anlaşmanın şartlarını maddi olarak yerine getiremiyor değilse, ödemeyi reddetmiyorsa, açık bir yazım hatası yapılmadıysa ya da Hizmet Kullanıcısı’nın kimliğini doğrulayamıyor değilseniz sizden satın alınan Hizmetleri vermekten imtina edemezsiniz; herhangi bir Hizmet’in ücretini değiştiremez veya diğer kullanıcıların İlanlar’ına karışamazsınız;


•   ücret yapımızı, faturalama sürecimizi ya da 1001 Uzman’a borçlu olunan ücretlerin etrafından dolaşamaz veya değiştiremezsiniz; (herhangi bir Platform kullanıcısı hakkında kişisel bilgi dahil) yanlış, hatalı, yanlış yönlendirici, karalayıcı veya iftira niteliğinde içerik gönderemezsiniz; ya da 


•   Geri Bildirim ya da sıralama sistemlerine (Geri Bildirim bilgilerini göstermek, Platform’dan içe aktarmak veya dışa aktarmak ya da Platform ile ilgisiz amaçlar için kullanmak gibi) zarar verecek bir işlem yapamazsınız. 


5. GERİ BİLDİRİM

Platform’un bir katılımcısı olarak başka bir kullanıcı için Geri Bildirim bırakırken dikkatli, tedbirli ve sağduyulu olmayı kabul ediyorsunuz. Aşağıdaki eylemler Geri Bildirim’in uygunsuz kullanımlarını teşkil eder: (a) başka bir kullanıcıyı orijinal İlan’da yer almayan veya sağlanacak Hizmet’in bir parçası olarak üzerinde anlaşılmamış hizmetleri sağlamazsa negatif veya çekimser Geri Bildirim bırakmakla tehdit etmek; (b) Hizmet Uzmanı’nın veya Hizmet Kullanıcısı’nın gerçekte olduğundan veya olmuş olduğundan daha iyi görünmesi için Geri Bildirim bırakmak; ve (c) bir Teklif veya Talep içerisinde bir Hizmet Uzmanı veya bir Hizmet Kullanıcısı’nın Geri Bildirim bırakmasını kısıtlayan şartlar içermek.

1. Geri Bildirim’in Uygunsuz Kullanımı için Yaptırımlar. Eğer yukarıda bahsedilen Geri Bildirim bırakmakla ilgili kurallardan herhangi birini ihlal ederseniz, 1001 Uzman, yalnızca kendi inisiyatifine dayanarak, aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirebilir: (i) Geri Bildirim’inizi veya İlanlar’ınızın herhangi birini iptal etme; (ii) Hesap ayrıcalıklarınızı sınırlandırma; (iii) Hesabınızı askıya alma; ve/veya (iv) Geri Bildirim sayfası aracılığıyla kazandığınız durumunuzu düşürme.

2. Geri Bildirim’in Uygunsuz Kullanımını Bildirme. Geri Bildirim’in herhangi bir uygunsuz kullanımı için [email protected] adresine e-mail ile 1001 Uzman ile iletişime geçebilirsiniz.

3. Geri Bildirim ile İlgili Anlaşmazlıkları Çözme. Platform kullanıcıları arasında Geri Bildirim’e ilişkin bir anlaşmazlık olması durumunda, 1001 Uzman böyle bir anlaşmazlığın son hakemi olacaktır. Bunun yanında, PLATFORM KULLANICILARI ARASINDA GERİ BİLDİRİM’E İLİŞKİN BİR ANLAŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA, 1001 Uzman’IN YALNIZCA KENDİ MUTLAK İNİSİYATİFİNE DAYANARAK BU TÜR GERİ BİLDİRİM’İ KALDIRMA VEYA BUNUN İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEDEN MAKUL OLARAK DEĞERLENDİRDİĞİ HERHANGİ BİR EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRME HAKKI VARDIR.

1001 Uzman bir nedenle veya nedensiz olarak ve haberli veya habersiz olarak, bir gerekçe ile veya gerekçesiz olarak, ya da 1001 Uzman’ın bu Platform veya bu Platform ve/veya Hizmetler’i için uygunsuz veya rahatsız edici olarak belirlediği  herhangi bir eylem için (a) Hesabınıza erişiminizi veya bu Platfrom’a (veya Hizmetler’ine) gönderi yapma yetinizi sonlandırma ve (b) herhangi bir İlan’ın içeriğinin tamamını veya bir kısmını reddetme, silme veya kaldırma, taşıma veya değiştirme hakkını saklı tutar. 1001 Uzman diğer kullanıcılara göndermenize izin verilen e-mail veya diğer iletilerin sayısını 1001 Uzman’in yalnızca kendi inisiyatifine göre uygun olarak saydığı bir sayıyla sınırlama hakkını saklı tutar. 1001 Uzman emniyet yetkililerine yasadışı olabilecek herhangi bir eylemi ve böyle davranışlara ilişkin aldığı herhangi bir raporu bildirebilir. Yasal olarak gerekli olduğunda veya 1001 Uzman’ın inisiyatifi ile, 1001 Uzman emniyet güçleri ile bu Platform veya İnternet üzerindeki herhangi bir yasadışı etkinliğin soruştulması için işbirliği yapacaktır. 1001 Uzman Platform’a gönderilen her İlan’ı gözden geçirmemektedir ve gözden geçiremez. Bu yasaklamalar 1001 Uzman’ın siz veya başka bir kullanıcı tarafından gönderilen İlanları veya diğer bilgileri izlemesini, denetlemesini veya kaldırmasını gerektirmez.

İpucu: 1001 Uzman’ı kullanılması amaçlandığı şekilde kullanınız. Uygunsuz veya ilgisiz içerik yüklemeyiniz, herhangi bir kanunu ihlal etmeyiniz veya platformun bütünlüğüne ve kullanışlılığına zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmayınız.

D. Hizmet Uzmanları için Ek Kurallar

1. PROFİLLER VE TEKLİFLER DOLANDIRICI NİTELİKTE OLMAMALIDIR

Eğer varsa, bu Kullanım Koşulları’nda veya Ek Politikalar’da ortaya konan herhangi bir istisnaya tabi olarak, Hizmet Uzmanları: (a) Hizmetleri veya herhangi bir Hizmet’e ilişkin Teklifleri sundukları Hizmet’e uygun olmayan bir kategoride listelememeliler; (b) bir Hizmet’i sundukları konumu yanlış belirtmemeliler; (c) Profillerinde, Tekliflerinde, Taleplerinde, Geri Bildirimlerinde veya bir Hizmet’e ilişkin diğer tüm başlık veya tanımlarda marka adları ve diğer uygunsuz anahtar kelimeler kullanmamalılar; veya (d) Hizmet’i doğru olarak tanımlamayan yanlış yönlendirici başlıklar kullanmamalılar.

2. PROFİLLER VE TEKLİFLER 1001 UZMAN ÜCRETLERİNDEN KAÇINMAK VEYA ETRAFINDAN DOLANMAK İÇİN TEKNİKLER KULLANAMAZ

Eğer varsa, bu Kullanım Koşulları’nda veya Ek Politikalar’da ortaya konan herhangi bir istisnaya tabi olarak, Hizmet Uzmanları: (a) Hizmet Kullanıcılarının veya herhangi bir Kayıtlı Kullanıcının veya Platform kullanıcısının Hizmet’i doğrudan elde edebileceği bir katalog veya bir üçüncü taraf web sitesine bağlantı sunamaz; (b) çoklu İlan limitlerini aşamaz; (c) sadece bir tek Hizmet ilanı verip Hizmet tanımında ek benzer hizmetleri sunamaz; (d) Hizmet sunmak için istenenden daha uzağa seyahat etmek için ücret alamaz; (e) 1001 Uzman aracılığıyla 1001 Uzman dışında Hizmet’i veya başka herhangi bir hizmeti satın alma imkanı sunamaz; (f) Profil sayfalarını veya kullanıcı adlarını Platform üzerinde veya aracılığıyla sunulmayan ve/veya yasaklı hizmetleri tanıtmak için kullanamaz.

3. PROFİLLER VE TEKLİFLER ADİL EŞİT ŞARTLAR SUNMALI VE TÜM PLATFORM KULLANICILARI İÇİN GÜVENLİ, BASİT VE OLUMLU BİR DENEYİMİ TEŞVİK ETMELİDİR

Eğer varsa, bu Kullanım Koşulları’nda veya Ek Politikalar’da ortaya konan herhangi bir istisnaya tabi olarak, Hizmet Uzmanları: (a) Hizmet Kullanıcıları’ndan 1001 Uzman’ın ödeme yöntemi olarak özellikle izin vermiş olmadığı postayla para gönderme ve diğer ödeme yöntemlerini talep etmemelidir; (b) 1001 Uzman’ın üçüncü taraf bağlantılarla ilgili politikalarına uymayan bağlantılar içeremez; (c) İlanlarda, Profil sayfanızda, Teklif sayfanızda, Talepler sayfanızda bazı HTML ve JavaScript türlerini kullanamaz; (d) piyangolar, ödüller, bonuslar, şans oyunları, eşantiyonlar veya rastgele çekilişleri tanıtamaz; (e) herhangi bir İlan’da küfür kullanamaz; (f) kendi özel (1) (bu üçüncü tarafın adını ve/veya logosunu kullanmak için gerekli haklara, lisanslara, izinlere ve/veya yetkilendirmelere sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmeniz durumunda) HTML yazı boyutunda 3’ten daha büyük 10 kelimelik metinden ve/veya 88x33 piksellik bir logodan daha fazla, (2) bu üçüncü taraf şirketle bağlantılı herhangi bir promosyon ürününe sahip, ve/veya (3) 1001 Uzman aracılığıyla sağlanan Hizmet’e ek olarak herhangi bir bilgi içeren üçüncü tarafın web sitesine bir bağlantı ile İlan’ınızla doğrudan bağlantılı hizmetler veya ürünler için bir üçüncü taraf Hizmet Uzmanı’na teşekkür veya itibar edemez; (g) İlanlarda üçüncü taraf desteklemeleri içeremez; veya (h) bir Hizmet içermeyen bir İlan oluşturamaz.

4. HİZMET UZMANLARI İÇİN KURALLARIN HERHANGİ BİRİNİN İHLALİ DURUMUNDA YAPTIRIMLAR

Eğer bir Hizmet Uzmanı, İlan’ı ile bağlantılı olarak yukarıda bahsedilen kurallardan herhangi birini ihlal ederse, 1001 Uzman yalnızca kendi inisiyatifine dayanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilir: (a) İlan’ı iptal etme; (b) Hizmet Uzmanı’nın Hesap ayrıcalıklarını sınırlandırma; (c) Hizmet Uzmanı’nın hesabını dondurma; (d) Hizmet Uzmanı’nın iptal edilen bir İlan’dan kazanılan tüm ücretlerden feragat etmesine neden olma; ve/veya (e) Hizmet Uzmanı’nın Geri Bildirim sayfası aracılığıyla kazandığı durumu düşürme.

İpucu: Hizmet Uzmanları doğru bilgi sağlamalıdır ve profil bilgileri koşullarımıza uygun olmalıdır.

E. Hizmet Kullanıcıları için Ek Kurallar

1. HİZMET KULLANICILARI AŞAĞIDAKİ EYLEMLERİN HERHANGİ BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRMEMELİLER:

(a) bir Hizmet’i ödeme yapmadan satın alma veya kullanmayı amaçlamamalısınız; (b) bir Hizmet’i kullanma veya ödeme yapmaya ilerleme niyeti olmadan bir Hizmet için kayıt yaptırmamalı, ücreti için pazarlık yapmamalı, kullanmamalı veya başka bir şekilde talep etmemelisiniz; (c) İlan’da belirtildiği üzere Hizmet Uzmanı’nın şartlarını karşılamadığınız halde bir Hizmet’i satın almayı kabul etmemeli veya İlan’a zarar verme niyetiyle bir Hizmet’i satın almayı kabul etmemelisiniz; ya da (d) 1001 Uzman’ın herhangi bir Hizmet’in kullanımı veya satın alınması ile bağlantılı olarak şimdi veya gelecekte kullanılabilir kıldığı seçeneklerden herhangi birini kötüye kullanmamalısınız.

2. HİZMET KULLANICILARI İÇİN KURALLARIN HERHANGİ BİRİNİ İHLAL HALİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER

Eğer bir Hizmet Uzmanı, İlan’ı ile bağlantılı olarak yukarıda bahsedilen kurallardan herhangi birini ihlal ederse, 1001 Uzman yalnızca kendi inisiyatifine dayanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilir: (a) İlan’ı iptal edebilir; (b) Hizmet Kullanıcısı’nın Hesap ayrıcalıklarını sınırlandırabilir; (c) Hizmet Kullanıcısı’nın Hesabını dondurabilir; ve/veya (d) Hizmet Kullanıcısı’nın Geri Bildirim sayfası aracılığıyla kazandığı durumu düşürebilir.

F. Gönderilmiş İçerik’in Kullanımı

1. GİZLİLİK OLMAMASI

Bu tür bir Gönderilmiş İçerik Platform’da yayınlanmış olsun ya da olmasın, sağladığınız tüm Gönderilmiş İçerik’in mülkiyet hakkı ve gizlilik hakkı olmaksızın sağlandığını kabul ediyor ve Gönderilmiş İçerik’in Platform’a erişimi olan Kayıtlı Kullanıcılar için aranabilir bir şekilde ulaşılabilir kılınmasına izin veriyorsunuz. 1001 Uzman’ın Hizmetleri sağlama amacıyla bu tür serbestçe aranabilen Gönderilmiş İçerik’i kısıtlama olmaksızın kullanma ve dağıtmada özgür olmasını kabul ediyorsunuz.

2. TEMSİLLERİNİZ VE GARANTİLERİNİZ

Kendi Gönderilmiş İçerik’iniz ve onu göndermenin veya yayınlamanın sonuçlarından yalnızca siz sorumlu olursunuz. Gönderilmiş İçerik’le bağlantılı olarak: (a) Gönderilen İçerik’in Platform ve bu Kullanım Koşulları tarafından öngörülen biçimde dahli ve kullanımını mümkün kılacak tüm Gönderilen İçerik hakkındaki tüm patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı ve diğer mülkiyet haklarına sahip olduğunuzu veya 1001 Uzman’ın bunları bu şekilde kullanımı için gerekli lisanslarınız, haklarınız, rızalarınız ve izinleriniz olduğunu; ve (b) Gönderilen İçerik’te bahsedilen tüm tekil kişilerin her birinin adını ve suretini Gönderilen İçerik’in Platform ve bu Kullanım Koşulları tarafından öngörülen biçimde dahli ve kullanımını mümkün kılacak şekilde kullanmak için yazılı rızaya, feragate ve/veya izne sahip olduğunuzu onaylıyor, temsil ve/veya garanti ediyorsunuz. Sizin tarafınızdan Platform’a veya Platform aracılığıyla gönderilen herhangi bir Gönderilen İçerik nedeniyle herhangi bir kişiye borçlu olunan tüm telif ücretlerini, ücretleri ve diğer tüm paraları ödemeyi kabul ediyorsunuz.

3. MÜLKİYET HAKLARINIZ VE 1001 Uzman’A VERDİĞİNİZ LİSANS

Gönderilen İçerik’inizin tüm mülkiyet haklarını saklı tutarsınız. Bununla birlikte, Gönderilen İçerik’inizi Platform’da yayınlamak üzere 1001 Uzman’a göndererek, burada 1001 Uzman’a Gönderilen İçerik’i Platform ve 1001 Uzman (ve ardıllarının) Platform’un bir kısmının veya tamamının promosyonu, ve tüm medya biçimlerinde ve tüm medya kanalları aracılığıyla buradan türemiş işler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere iş operasyonları ile bağlantılı olarak Gönderilen İçerik’e bağlantı verme, kullanma, çoğaltma, dağıtma, yeniden biçimlendirme, tercüme etme, türemiş işlerini hazırlama, sergileme ve icra etme için daimi, dünya çapında, gayrı münhasır, telifsiz ve aktarılabilir lisans verdiğinizi ve böyle bir lisans verme hakkına sahip olduğunuzu temsil ve garanti ediyorsunuz. Aynı zamanda Platform’un her kullanıcısına Gönderilen İçeriğinize Platform aracılığıyla erişmek, ve Platform’un işlevselliği ve bu Kullanım Koşulları altında izin verildiği şekilde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türemiş işlerini hazırlamak, sergilemek ve icra etmek için gayrı münhasır bir lisans veriyorsunuz. Kaldırdığınız ve sildiğiniz Gönderilen İçerik için bahsi geçen verdiğiniz lisans Gönderilen İçeriğinizi, her zaman yapabileceğiniz gibi, kaldırdığınız veya sildiğinizde sona erer.

Platform’un, sizin Gönderilen İçeriğiniz dahil olmak üzere teknik işlenmesi ve aktarımının (a) çeşitli ağlar üzerinden aktarımları; ve (b) bağlantılı ağlar veya cihazların teknik gereksinimlerine uymak ve uyarlanmak için değişiklikler gerektirebileceğini kabul ediyor ve anlıyorsunuz.

4. 1001 UZMAN’IN SORUMLULUK REDLERİ VE KALDIRMA HAKKI

1. 1001 Uzman herhangi bir Gönderilen İçerik’i veya burada ifade edilmiş herhangi bir düşünceyi, öneriyi veya tavsiyeyi desteklemez ve 1001 Uzman tüm Gönderilen İçerik’le ilgili her bir ve tüm yükümlülüklerin sorumluluğunu açıkça reddeder. 1001 Uzman telif hakkını ihlal eden etkinliklere ve Platform üzerinde fikri mülkiyet haklarının ihlaline izin vermez, ve aşağıdaki Bölüm J’de tanımlanan ‘indirme’ haber verme prosedürü izlenerek böyle bir İlan’ın ya da Gönderilen İçerik’n başka birinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği uygun bir şekilde haber verildiği takdirde 1001 Uzman (aşağıda tanımlandığı üzere) tüm Veri ya da Gönderilen İçerik’i kaldıracaktır. 1001 Uzman herhangi bir Veri ya da Gönderilen İçeriği önceden haber vermeksizin kaldırma hakkını saklı tutar. 1001 Uzman aynı zamanda eğer kişi tekrar eden ihlallerde bulunursa bir kullanıcının Platform’a erişimini de sonlandıracaktır. Tekrar eden ihlallerde bulunan kişi, iki defadan daha fazla ihlal etkinlikleri nedeniyle uyarılmış ve/veya iki defadan fazla Gönderilen İçerik’i Platform’dan kaldırılmış bir Platform kullanıcısıdır. 1001 Uzman aynı zamanda yalnızca kendi mutlak inisiyatifine dayanarak herhangi bir Veri ya da Gönderilen İçerik’in telif hakkı ihlalleri ve fikri mülkiyet kanunu ihlallerine ek olarak pornografi, müstehcen veya karalayıcı içerik ya da aşırı uzunluk dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihlallerde bu Kullanım Koşulları ile uyumlu ve uygun olup olmadığına karar verme hakkını da saklı tutar. 1001 Uzman bu tür Gönderilen İçerik’i kaldırabilir ve/veya her zaman, önceden haber vermeksizin ve sadece kendi inisiyatifine göre bu Kullanım Koşulları’nı ihlal eden bu tür içerik yükleme nedeniyle bir kullanıcının erişimini sonlandırabilir.

2. Platform’u kullanırken pek çok kaynaktan Gönderilen İçerik’e maruz kalacağınızı kabul ediyor ve anlıyorsunuz, ve 1001 Uzman bu tür Gönderilen İçerik’in doğruluğu, kullanışlılığı, güvenliği veya fikri mülkiyet haklarından sorumlu değildir. Bunun yanında hatalı, saldırganlık içeren, uygunsuz veya sakıncalı Gönderilen İçerik’e maruz kalabileceğinizi kabul ediyor ve anlıyorsunuz, ve burada buna ilişkin 1001 Uzman aleyhine olan veya olabilecek tüm yasal veya adil haklarınızı veya düzeltme yollarından feragat etmeyi kabul ediyorsunuz, ve Platform’u kullanımınıza ilişkin tüm konularda 1001 Uzman’ı, sahiplerini, üyelerini, yöneticilerini, operatörlerini, direktörlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, iştiraklerini ve/veya lisans verenlerini kanunun izin verdiği en geniş ölçüde tazmin edip masun tutacağınızı kabul ediyorsunuz.

3. Gönderilen İçerik dahil olmak üzere ama onunla sınırlı kalmayarak Platform üzerinde veya aracılığıyla yayınladığınız veya sergilediğiniz ya da diğer Platform kullanıcılarına ilettiğiniz fotoğraflar, profiller ve diğer içerikten yalnızca siz sorumlusunuz. 1001 Uzman’ın yalnızca kendi inisiyatifiyle ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bu Kullanım Koşulları’nı ihlal eden veya saldırganlık içerebilecek, yasadışı olabilecek ya da Platform kullanıcılarının veya başkalarının haklarını ihlal edebilecek, onlara zarar verebilecek veya güvenliklerini tehdit edebilecek tüm Gönderilmiş İçerik’i gözden geçirebileceğini ve silebileceğini veya kaldırabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

5. ÖNERİLER.

Eğer 1001 Uzman’e yeni özellikler veya işlevsellik dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere  Platform’a değişiklikler yapılmasını önerir veya öğütleyen mektup, e-mail, telefon veya başka bir şekilde herhangi bir yazı, yorum, soru, öneri veya ilgili içerik (toplu olarak, ‘Öneriler’) gönderir veya iletirseniz, 1001 Uzman’in Öneriler’e ilişkin herhangi bir Öneri’nin alındığı bilgisini vermek veya herhangi bir içeriği iade etmek dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere hiçbir yükümlülüğü yoktur. 1001 Uzman’ın Öneriler içerisinde bulunan bu tür herhangi bir fikri, bilgiyi, kavramı veya tekniği kullanma, sergileme, çoğaltma veya dağıtma zorunluluğu olmadığını ve sizin böyle bir kullanımı, sergilemeyi, çoğaltmayı veya dağıtımı mecbur bırakma hakkınızın olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Öneriler gizli ve sahipli değildir ve buna göre davranılacaktır. Burada Öneriler içerisinde bulunan tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri devretmiş oluyorsunuz ve 1001 Uzman size herhangi bir atıfta bulunmadan veya tazminat vermeden bu tür Önerilerin içerisinde bulunan patentlenebilir veya patentlenemez tüm fikirleri, bilgileri, kavramları, teknikleri veya diğer fikri mülkleri, mülkiyet haklarını geliştirme, üretme, üretmiş olma, lisanslama, pazarlama ve satış dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir.

İpucu: 1001 Uzman’a sağladığınız içerik 1001 Uzman platformuna erişimi olan kullanıcılar için kamuya açıktır. Bu içeriği 1001 Uzman’a sağlayarak bu içeriğin sahibi olduğunuzu ve/veya eğer izin gerekiyorsa onu göndermek için tüm gerekli izinlerinizin olduğunu temsil ediyorsunuz.

G. Zorunlu Üçüncü Taraf Doğrulama Hizmetleri

1001 Uzman Platform’un Hizmet Uzmanları ve Hizmet Kullanıcıları için olabildiğince güvenli kılmak amacıyla çeşitli araçlar kullanır. Bu araçlar arasında uzmanların kimlik, geçmiş, suç, seks suçlusu, ün ve diğer nitelik taramalarını içerebilecek zorunlu üçüncü taraf doğrulamaları bulunur. 1001 Uzman bu taramaları hesap oluşturmada ve sonrasında bir Hizmet Uzmanının Platform’u kullandığı herhangi bir zamanda yapma hakkını saklı tutar.

Platform'a bir Hizmet Uzmanı olarak kayıt yaparak burada 1001 Uzman’in sağladığınız bilgileri kullanarak kimliğinizi doğrulamak ve bir Hizmet Uzmanı olarak niteliğinizi ve genel ününüzü değerlendirmek için üçüncü taraf doğrulamaları yapmasına izin vermeye rıza gösteriyorsunuz. 1001 Uzman’in üçüncü tarak doğrulama hizmetlerinin sağladığı bilgileri gözden geçirebileceğini, sonuçları gözden geçirdikten sonra yalnızca kendi inisiyatifine dayanarak Hesabınıza ilişkin gerekli gördüğü tüm eylemleri yapabileceğini  kabul ediyor ve anlıyorsunuz. Eğer 1001 Uzman’in sizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar kullanarak doğrulamasını istemiyorsanız Hizmet Uzmanı olarak kayıt olmayınız.

Burada 1001 Uzman’e kayıt esnasında 1001 Uzman’e bilgi sağlayarak yaptıklarınız dahil ancak onlarla sınırlı olmamak üzere temsil ve garantilerinizi doğrulama yetkisi veriyorsunuz, ve 1001 Uzman’in bu tür temsil ve garantileri doğrulama hakkını, zorunluluğunu değil, saklı tuttuğunu ve kendi inisiyatifine göre uygun gördüğü eylemleri yapmasını kabul ediyorsunuz. 1001 Uzman’I ÜÇÜNCÜ TARAF TARAMALARDAN KAYNAKLANABİLECEK HERHANGİ BİR KAYIP VEYA YÜKÜMLÜLÜKTEN TAZMİN EDİP MASUN TUTMAYI KABUL EDİYORSUNUZ. Buna ek olarak, burada 1001 Uzman’in üçüncü taraf doğrulama hizmetleri veya onların sağladıkları bilgilere ilişkin herhangi bir kontrolü olmadığını veya nitelikleri, doğrulukları veya güvenilirlikleri hakkında herhangi bir sorumluluk almadığını anlıyor ve açıkça kabul ediyorsunuz. 1001 Uzman, ilk doğrulamaları temel olarak gerekli olduğu değerlendirilen ek taramalar için sizden daha fazla bilgi talep etme ve ek taramalar gerçekleştirme, ve bu üçüncü taraf doğrulama hizmetlerinin sağladığı bilgilere dayanarak Hesabınızı sonlandırma hakkını saklı tutar.

İpucu: 1001 Uzman platformu kullanmanın bir koşulu olarak hizmet uzmanlarını üçüncü taraf doğrulamalarla tarayabilir.

H. İsteğe Bağlı Üçüncü Taraf Doğrulama Hizmetleri

Yukarıda tanımlanan zorunlu kontrollere ek olarak 1001 Uzman Hizmet Uzmanlarına Hizmet Kullanıcılarına güvenilirliklerini gösterebilecek çok sayıda doğrulamayı seçme yetisi sunar. Aşağıda tanımlanan hizmetler eksiksiz değildir ve 1001 Uzman’in isteğe başlı veya zorunlu doğrulamalarını sınırlamaz. 1001 Uzman yeni doğrulamalar sunma veya var olan doğrulama seçeneklerini kaldırma hakkını her zaman saklı tutar.

1001 Uzman Hizmet Uzmanlarına sabıka kaydı doğrulama hizmetleri sağlamak için üçüncü tarafları kullanır. Bu kontroller bir Hizmet Uzmanı’nın kimliğini ve güvenilirliğini doğrulamayı amaçlar. 1001 Uzman aynı zamanda Hizmet Uzmanlarına uzmanlık lisans yeterliklerini sergilemeye izin vermeyi hedefler. 1001 Uzman Hizmet Uzmanlarının lisanslarını doğrulamayı kolaylaştırmak için mevcut kamuya açık bilgileri kullanır ancak bu bilginin doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti edemez.

1001 Uzman bunları veya başka üçüncü taraf doğrulama hizmetlerini Hizmet Uzmanlarının kullanımına açabilir. Hizmet Uzmanları bu hizmetleri sabıka kaydı ve uzmanlık lisans yeterlikleri gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgileri doğrulamak için kullanabilir.

İsteğe bağlı üçüncü taraf doğrulama hizmetlerinin kullanımı gönüllülük esaslıdır. 1001 Uzman’e bu isteğe bağlı üçüncü taraf doğrulama hizmetlerinin bir parçası olarak sağladığınız tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve sizin için geçerli olduğunu ifade ediyorsunuz. Eğer Platform aracılığıyla sunulan bir üçüncü taraf doğrulama hizmetinin sağladığı bilgileri kullanmaya veya erişmeye karar verirseniz burada 1001 Uzman’in bu üçüncü taraf doğrulama hizmetini bir kolaylık olarak sunduğunu ve üçüncü taraf doğrulama hizmeti veya onların sağladıkları bilgiler üzerinde kontrolü olmadığını veya nitelik, doğruluk veya güvenilirliklerine ilişkin sorumluluk almadığını anlıyor ve açıkça kabul ediyorsunuz. Buna ek olarak, 1001 Uzman’in üçüncü taraf doğrulama hizmetinin sağladığı bilgileri gözden geçirebileceğini ve 1001 Uzman’in bu tür bilgilere dayanarak Hesabınızı sonlandırma hakkını saklı tuttuğunu anlıyorsunuz.

Eğer isteğe bağlı üçüncü taraf doğrulama hizmetleri kullanıyorsanız, rapordaki bilgilerin kamuya açık olarak Profilinde sergilenebileceğini ve Hizmet Kullanıcılarının sizi bir Hizmet Uzmanı olarak tutmaları kararlarını etkileyebileceğini anlıyorsunuz. Bu raporu kamuya açık olarak paylaşmanızdan doğabilecek tüm kayıp veya yükümlülüklerden 1001 Uzman’i tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul ediyorsunuz.

İpucu: 1001 Uzman tüm uzmanlara isteğe bağlı geçmiş kontrolleri sunar. Mümkün olduğunda 1001 Uzman aynı zamanda lisans bilgilerini sağlayan uzmanların onaylanmış lisanslarını da sergileyecektir. Bu doğrulamalar isteğe bağlıdır ve 1001 Uzman bu doğrulamaların sonuçları için sorumluluk almaz.

I. Adil Kredi Raporlama Yasası

Adil Kredi Raporlama Yasası (‘AKRY’) uyarınca, 1001 Uzman bu bildirimle sizi Platform’u kullanımınızın bir parçası olarak bir tüketici kredi kayıt bürosundan bir tüketici kayıt raporu elde etmek için bir üçüncü taraf doğrulama hizmeti kullanabileceğinden haberdar eder. Tüketici kayıt raporları karakteriniz, genel ününüz, kişisel özellikleriniz ve yaşam tarzınıza ilişkin tüketici kredisi, sabıka geçmişi, işçi tazminatı, araç kullanma, çalışma, askerlik, sivil ve eğitime dair bilgi ve raporlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgiler içerebilir. 1001 Uzman bu bilgileri kullanımında AKRY gerekliliklerine uyacaktır. Eğer siz, Hizmet Uzmanı, Platform aracılığıyla sunulan bir üçüncü taraf doğrulama hizmetinin sunduğu bilgileri kullanmaya veya erişmeye karar verirseniz, http://www.ftc.gov/os/statutes/fcrajump.shtm adresinde bulunabilecek AKRY’ye ve diğer tüm yürürlükteki tüketici kayıt raporlama kanunlarına uyacağınızı garanti ediyorsunuz. Eğer Platform aracılığıyla sunulan üçüncü taraf doğrulama hizmetinin sağladığı bilgilere erişmeye, kullanmayı veya bilgileri (bu Platform aracılığıyla veya başka türlü) başka bir tarafla paylaşmaya karar verirseniz, bunu yürürlükteki kanuna uygun olarak yapmayı ve nedeni ne olursa olsun bu bilgilere bu tür bir erişim, kullanım veya paylaşımdan kaynaklanabilecek tüm kayıp, yükümlülük veya bedellerden 1001 Uzman’ı tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul ediyorsunuz. 1001 Uzman bir üçüncü taraf doğrulama hizmetinin sapladığı bilgilerin kullanımından kaynaklanan hiçbir yükümlülüğü kabul etmez ve açıkça inkar eder.

İpucu: 1001 Uzman platformu kullanımınızın bir parçası olarak karakterinize ve ününüze dair bilgiler edinebilir.

J. Telif Hakkı İhlali İndirme Prosedürü

1998 tarihli Dijital Binyıl Telif Hakkı Kanunu (‘DBTHK’) uyarınca, 1001 Uzman iddia edilen ve gerçek telif hakkı ve ticari marka ihlalleri ile ilgilenmek için politikalar oluşturmuştur.  Eğer eserinizin telif hakkı ve/veya ticari marka ihlali oluşturacak biçimde kopyalandığına ve Platform’da yayınlandığına inanıyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri Telif Hakkı Temsilcimize gönderin (daha fazla detay için 17 U.S.C. § 512(c)(3)’ye bakınız): (i) ihlal edildiği iddia edilen telif hakkı ve/veya ticari markası bulunan eserin tanıtımı, ya da, eğer tek bir çevrimiçi sitedeki birden fazla eser tek bir bildiri içerisindeyse bu sitedeki bu tür eserlerin tanıtıcı bir listesi; (ii) ihlal ettiği veya ihlal edici etkinliğin öznesi olduğu ve Platform’dan kaldırılması veya erişime kesilmesi iddia edilen eserin tanıtımı, ve 1001 Uzman’in içeriğin konumunu belirlemesine izin verecek yeterince makul bilgi; (iii) tartışmalı kullanımın telif hakkı ve/veya ticari marka sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine dair iyi niyetli inancınız olduğuna dair yazılı beyan; (iv) 1001 Uzman’ın sizinle şikayetçi taraf olarak iletişime geçebilmesine izin verecek ulaşılabileceğiniz adres, telefon numarası ve eğer mevcutsa e-mail adresi gibi yeterince makul bilgi; (v) ihlal edildiği iddia edilen özel bir menfaatin sahibi adına hareket etmek için yetkilendirilmiş kişinin elektronik veya fiziksel bir imzası; ve (vi) sizin tarafınızdan, yalan şahadet cürmü altında, raporunuzdaki bilgilerin doğru olduğuna ve özel hakkın  sahibi olduğunuza ya da özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair beyan. Sizin yukarıdaki maddelerden oluşan beyanınız burada ‘Bildirim’ olarak adlandırılmaktadır.

İhlal iddiaları Bildirimini alacak 1001 Uzman’ın belirlenen Telif Hakkı Temsilcisi: Alexander Daniels, aşağıdaki yollarla ulaşılabilir: posta: 360 9th Street, San Francisco, CA 94103; e-mail:[email protected]; telefon: 415­226­1151; faks: 415 738 8329. Daha açıkçası, sadece DBTHK bildirimleri Telif Hakkı Temsilcisine gitmelidir; diğer tüm geri bildirimler, yorumlar, teknik destek talepleri ve diğer yazışmalar doğrudan [email protected] adresine e-mail aracılığıyla 1001 Uzman müşteri hizmetlerine yönlendirilmelidir.

Tüm gerekliliklere uymamanız halinde Bildiriminizin geçerli olmayabileceğini kabul ediyorsunuz. 1001 Uzman DBTHK’de çerçevesi çizilen prosedürlere göre tüm ihlal teşkil eden içeriği kaldıracaktır. 1001 Uzman’ın yukarıdaki talimatlarıyla beraber 1001 Uzman’ sağladığınız tim Bildirimlerin DBTHK hükümlerine uygun olmasından sadece siz sorumlusunuz.

Telif Hakkı Kanununun 512(f) Bölümü altındaki telif hakkı ihlalleri için bu içerik veya etkinliğin ihlalini yanlış tanıtan kişilerin yükümlülüklere tabi olabileceklerini lütfen dikkate alınız.

Yukarıda ortaya konan 1001 Uzman’in raporlama sistemi aracılığıyla sadece fikri mülkiyet hakları sahibinin potansiyel olarak ihlal edici olabilecek ögeleri raporlama izni bulunmaktadır. Eğer fikri mülkiyet hakları sahibi değilseniz fikri mülkiyet hakları sahibiyle iletişime geçmeniz gerekmektedir ve onlar bu Kullanım Koşulları’nda ve DBTHK’de ortaya konan prosedürleri kullanıp kullanmamayı seçebilirler.

İpucu: Eğer sahip olduğunuz içeriğin telif hakları veya marka hakları yönetmeliklerini ihlal eder şekilde 1001 Uzman’ta yayınlandığına inanıyorsanız lütfen konuyu çözmek için Telif Hakkı Temsilcimizle iletişime geçin.

K. Platform’a Yapılacak Değişiklikler veya Platform’un Kapatılması

1. PLATFORM’UN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA DURDURULMASI

1001 Uzman herhangi bir zamanda, haberli veya habersiz, ve sadece kendi inisiyatifine göre Platform’u (veya herhangi bir kısmını) değiştirmeye veya geçici ya da daimi olarak durdurma hakkını saklı tutar. 1001 Uzman’ın size veya herhangi bir üçüncü tarafa 1001 Uzman hizmetlerinin herhangi bir değişiklik, askıya alma veya durdurulması hakkında yükümlülüğü olmadığını kabul ediyorsunuz.

2. 1001 UZMAN TARAFINDAN SONLANDIRILMA

Burada Thumtack’in yalnızca kendi mutlak inisiyatifine göre, derhal ve haber vermeden, Hesap hareketsizliği dahil ancak onunla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle veya eğer Thumtack Kullanım Koşulları’nın herhangi birini ihlal ettiğinize inanıyorsa veya inanmak için nedeni varsa Hesabınızı silme, sonlandırma veya etkisiz hale getirme, e-mailinizi veya IP adresinizi engelleme, Platform’u iptal etme veya Platform’a (veya bir kısmına) erişiminizi veya katılımınızı sonlandırma veya Platform üzerindeki herhangi bir Gönderilen İçerik’i kaldırma veya atma (bir ‘Hizmet Sonlandırılması’) hakkı olduğunu (ancak zorunluluğu olmadığını) kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

3. SİZİN TARAFINIZDAN SONLANDIRILMA

Her zaman bir nedenle veya nedensiz olarak Hesabınızda ‘Hesap Tercihleri’ altındaki ‘Hesabı Etkisizleştir’ bağlantısını takip ederek Platform kullanımınızı iptal edebilir ve/veya Hesabınızı sonlandırabilirsiniz.

4. SONLANDIRMA ETKİSİ

Hesabınızın sonlandırılmasını takiben Hizmetleri teklif etme veya satın alma hakkınız ve yönlendirme indirimleri, teşvik ikramiyeleri ve diğer özel teklif ödülleri dahil ancak sınır olmadan tüm ücret ve tazminat alma haklarınız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform’a katılma hakkınız otomatik olarak sonlanacaktır. Bu anlaşmanın hükümleri altında herhangi bir ücret veya tazminat alma hakkınızın Platform’u uygun şekilde kullanmanıza, Kullanım Koşulları’na bağlılığınıza, Hesabınızın sürekli olarak etkin olmasına ve Platform’a izinli katılımınıza bağlı olduğunu kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Bir Hizmet Sonlandırılması durumunda Hesabınız etkisizleştirilecek ve Hesabınıza veya Hesabınızda bulunan herhangi bir dosyaya veya diğer veriye erişiminiz sağlanamayabilecektir. Yukarıda sayılanlarla birlikte, geride kalan veri 1001 Uzman sisteminde kalabilir.

Eğer 1001 Uzman daha önceden Platformu kullanımınızı iptal etmiş veya sonlandırmış değilse (bu durumda 1001 Uzman’in sonraki bildirimi gerekli olmayacaktır), eğer kayıt esnasında geçerli bir e-mail adresi verdiyseniz, 1001 Uzman herhangi bir bu tür sonlandırma veya iptalden sizi e-mail aracılığıyla haberdar edecektir, bunlar 1001 Uzman’in bu tür bir bildirimi göndermesinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bir Hizmet Sonlandırılmasını takiben aşağıdakiler meydana gelecektir: bu anlaşma altında size tanınan tüm lisanslar derhal sona erecektir; ve (aşağıda tanımlandığı üzere) 1001 Uzman Verisinin tüm kopyalarını, (aşağıda tanımlandığı üzere) Markaları ve sahip olduğunuz veya kontrolünüzde bulunan tüm içeriği hızla yok etmelisiniz. 1001 Uzman’in Platform’a erişiminizin size veya herhangi bir üçüncü tarafa Platform’a erişiminizin sonlandırılması için yükümlü olmayacağını da kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Bir Hizmet Sonlandırılmasını takiben, 1001 Uzman Platform’u kullanımınızdan toplanan tüm veriyi iç değerlendirme ve arşiv amaçlarıyla kullanma hakkını saklı tutar, ve 1001 Uzman’e bu anlaşma altında verdiğiniz tüm ilgili lisanslar yukarıdaki amaçlar için geçerli kalacaktır. 1001 Uzman hiçbir durumda herhangi bir Gönderilen İçerik’i size geri vermek sorunda değildir. G, I, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W ve X Bölümleri Platform’un veya Hesabınızın süresinin dolmasından veya sonlanmasından sonra da geçerliliklerini koruyacaktır.

İpucu: 1001 Uzman hesabınızı her zaman iptal edebilirsiniz ve 1001 Uzman hesabınızı her zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.

L. Fikri Telif Hakları

1. 1001 UZMAN PLATFORM ÜZERİNDEKİ TÜM VERİ VE MARKALARIN LİSANSLARINA SAHİPTİR VEYA ELİNDE BULUNDURUR

Amerika Birleşik Devleti ve yabancı kanunlar ve uluslararası anlaşmalar nezdinde telif hakları ve diğer fikri mülkiyet kanunlara göre 1001 Uzman (tüm Gönderilen İçerik dışında) metin, yazılım, komut dizileri, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, etkileşimli özellikleri ve benzerleri (‘Veri’) ile içlerinde bulunan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (‘Markalar’) dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform üzerindeki içeriğe sahiptir. Bu Platform üzerindeki diğer ticari markalar, isimler ve logolar kendi sahiplerinin malıdır.

Platform üzerindeki Veri size bilginiz ve sadece kişisel kullanımınız için OLDUĞU GİBİ sunulmuştur ve kendi sahiplerinin önceden yazılı rızası olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, sergilenemez, satılamaz, lisanslamaz veya başka herhangi bir amaç için başka türlü yararlanılamaz. 1001 Uzman Platform ve Veri için ve üzerlerinde açıkça feragat edilmeyen tüm haklarını saklı tutar. Burada açıkça izin verilenler hariç, Platform aracılığıyla elde edilen Gönderilen İçerik’in herhangi bir ticari amaç için tüm kullanımı, kopyalanması veya dağıtımı dahil Verilerin hiçbirini kullanmayacağınızı, kopyalamayacağınızı veya dağıtmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Eğer kişisel kullanım için Veriyi indirir veya bir kopyasını yazdırırsanız, üzerindeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini muhafaza etmelisiniz. Platform’un güvenlik önlemlerinin veya herhangi bir Verinin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyecek veya kısıtlayacak ya da Platform’un kullanımı ya da içerisindeki Veriye ilişkin sınırlamalar dayatan önlemlerin etrafından dolanmayacağınızı, etkisiz kılmayacağınızı veya başka bir şekilde müdahale etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

2. PLATFORM’UN, VERİLERİN VE MARKALARIN KULLANIMI İÇİN 1001 UZMAN’IN SİZE LİSANSI

1001 Uzman burada size aşağıda genel çerçevesi çizilen özel koşullar dahil olmak üzere Kullanım Koşulları’na ve yürürlükteki tüm yerel, eyalet ve federal kanunlara uygun hareket etmeniz şartıyla Platform’u Kullanım Kuralları’nda ortaya konduğu üzere kullanmak için özel olmayan, geri alınabilecek bir lisans verir.

Platform telif hakkı, ticaret markası, patent, ticaret sırrı ve diğer kanunlarla korunan veya korunabilecek 1001 Uzman’in Veri ve Markalarını içerir ve 1001 Uzman, 1001 Uzman Veri ve Markaları üzerindeki tüm haklara sahiptir ve saklı tutar. Bu Kullanım Koşulları’na tabi olarak 1001 Uzman burada size yalnızca Platform’a erişme ve katılma ile ilgili olarak kişisel kullanımınız için (tüm yazılım kaynak kodları hariç) 1001 Uzman Verisini çoğaltmak ve sergilemek için sınırlı, geri alınabilir, aktarılamaz, alt lisansı verilemez bir lisans verir.

Platform aynı zamanda başka kullanıcıların veya lisans sahiplerinin kopyalamamanız, değiştirmemeniz, tercüme etmemeniz, basmamanız, yayınlamamanız, aktarmamanız, dağıtmamanız, icra etmemeniz, sergilememeniz veya satmamanız gereken Verilerini içerebilir.

Gömülü Oynatıcı’nın bulunduğu her sayfaya Platform’a geri yönlendiren bir bağlantı sağlamanız şartıyla, 1001 Uzman Platform üzerindeki içeriklere ulaşmak için kendi kişisel, ticari olmayan web sitelerinize dahil edebileceğiniz bir ‘Gömülü Oynatıcı’ kullanmanıza izin verebilir. 1001 Uzman Platform’un herhangi bir özelliğini herhangi bir zamanda durdurma hakkını saklı tutar.

İpucu: 1001 Uzman, Kullanım Koşulları tarafından bağlı olmanız şartıyla size platforma erişme hakkı verir. 1001 Uzman platforma koyduğumuz tüm içeriğin sahibidir. Bu içeriği veya site üzerindeki diğer tüm içeriği kötüye kullanmayınız.

M. 1001 Uzman Ücretleri

1. HİZMET UZMANLARININ KARŞILAŞTIĞI ÜCRETLER

1001 Uzman’e katılırken Hizmetlerin ilanını vermek ve ilanı verilmiş Hizmetleri görmek ücretsizdir. 1001 Uzman, Hizmet Kullanıcıları ile bağlantıya geçmek, 1001 Uzman’in oluşturduğu iş yollarına cevap vermek veya Hizmet Kullanıcıları ile 1001 Uzman aracılığıyla alışveriş yapmakla ilgili ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 1001 Uzman’in sağlayabileceği diğer hizmetler için Hizmet Uzmanları’ndan sadece kendi inisiyatifine göre ücret talep etme hakkını saklı tutar.

1001 Uzman Hizmet Uzmanları’na bir ücret karşılığında ayrıcalıklı hizmetler sunar ve gelecekte vergi hazırlama ve muhasebe gibi Hizmet Uzmanlarının satın almayı seçebilecekleri ek hizmetler de sunabilir. 1001 Uzman bu hizmetler için sadece kendi inisiyatifine dayanarak ücret talep etme hakkını saklı tutar.

2. HİZMET KULLANICILARININ KARŞILAŞTIĞI ÜCRETLER

1001 Uzman’a katılmak, yayınlanan Hizmetleri görmek ve yayınlanan Hizmetlere teklif vermek ücretsizdir. 1001 Uzman halihazırda Platform üzerinde Hizmet Kullanıcıları ve Hizmet Uzmanları arasında yapılan alışverişler için Hizmet Kullanıcılarından ücret talep etmemektedir. Bununla beraber, 1001 Uzman gelecekte Hizmet Kullanıcılarından alışveriş başına bir ücret talep etme ve bunu sadece kendi inisiyatifine dayanarak yapma hakkını saklı tutar. Bu Ücret Politikasına yapılan değişiklikler 1001 Uzman bu değişiklikleri Platform’da yayınlayarak size on dört (14) gün bildirim mühleti verdikten sonra yürürlüğe girer.

3. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

Eğer mevcutsa, o tarihte geçerli olan 1001 Uzman’ın ücretlerini, ödemelerini ve faturalama şartlarını temel alarak Hesabınıza ilişkin tüm ücretleri veya ödemeleri ödemeyi kabul ediyorsunuz. Eğer zamanında ödemezseniz veya 1001 Uzman herhangi bir nedenle kredi kartınızdan, PayPal veya başka bir ödeme yönteminden tahsilat yapamazsa, 1001 Uzman Platform’a ve hesaba erişiminizi askıya alma veya sonlandırma ile bu Kullanım Koşullarını sonlandırma hakkını saklı tutar. 1001 Uzman’ın bu Platform’u kullanımınızla ilgili olarak ortaya çıkabilecek geçerli ücretler, tüm geçerli vergiler ve diğer tüm ödemeleri size fatura etmeye izni olduğunu ve ücretlerin bir satın alma yaptığınızda veya ücret tabanlı bir hizmete kayıt olduğunuzda tanımladığınız kredi kartınıza, PayPal veya diğer bir ödeme yöntemine fatura edileceğini açıkça kabul ediyorsunuz. Eğer Hesabınızı herhangi bir zamanda iptal ederseniz, herhangi bir geri ödeme almayacaksınız. Eğer herhangi bir hesapta borçlu olduğunuz bir bakiye varsa, 1001 Uzman’ın bu tür ödenmemiş ücretleri kredi kartınızdan tahsil edebileceğini veya aksi takdirde size bu tür ödenmemiş ücretler için fatura keseceğini kabul ediyorsunuz.

4. VERGİLER

Sadece bir Hizmet Anlaşması’na girmeyi seçen bir Hizmet Kullanıcısı ile bir Hizmet Uzmanı arasındaki kiralar ve ücretlerin toplanmasında bir aracı olarak hareket ettiğimizi anlıyorsunuz. Eyalet ve yerel vergi yasaları bölgeye göre önemli ölçüde değiştiğinden dolayı kendi vergi raporlama gerekliliklerinizi vergi danışmanlarına danışarak belirlemekten sadece sizin sorumlu olduğunuzu ve bizim ne Hizmet Uzmanlarına ne de Hizmet Kullanıcılarına vergi tavsiyesi veremeyeceğimizi ve bunu sunmadığımızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

5. GERİ ÖDEME POLİTİKASI

1001 Uzman üzerindeki tüm satışlar nihai ve geri ödemesizdir.

İpucu: Halihazırda 1001 Uzman’a katılmak ve bir profil oluşturmak hem kullanıcılar hem de uzmanlar için ücretsizdir. Bununla beraber, günümüzde, uzmanlar kullanıcı taleplerine fiyat vermek için ödeme yapmaktadır, ve gelecekte ödeme yapımızı değiştirme hakkını saklı tutuyoruz.

N. Hizmet Koşullarının Müzakeresi; Kayıtlı Kullanıcılar Arasındaki Anlaşmazlıklar

1. MÜZAKERE PROGRAMI VE KONTRAT ŞABLONU

Kayıtlı Kullanıcılara bir nezaket göstergesi olarak, Hizmet Anlaşması’nın müzakeresini ve onaylanmasını kolaylaştırmak için, 1001 Uzman Hizmet koşullarını (örneğin tarife) müzakere etmek için genel bir çerçeve (‘Müzakere Programı’) sağlar. Kayıtlı Kullanıcılar (i) geçerli Hizmet ile ilgili olarak halihazırda mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek tüm konulara değinmek için yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu kabul eder ve onaylarlar; ve (ii) eğer isterlerse tüm ilgili konulara değinen ve üzerinde anlaşılan Müzakere Programını anan bir imzalı, yazılı kontrata girmek yalnızca bu tür Kayıtlı Kullanıcılara bağlıdır.

Müzakere Programı dahil ancak sınırlı olmamak üzere Platform’da yer alan tüm bilgilere ve kaynaklara herhangi bir uzman, finansal, yasal veya başka öneri veya tavsiye yerine veya ikamesi olarak güvenmemelisiniz. 1001 Uzman bir kullanıcının Müzakere Programı dahil ancak sınırlı olmamak üzere Platformlar üzerinden veya aracılığıyla sunulan veya sağlanan bilgileri izleyerek veya kaynakları kullanarak yaptığı işlemlere ilişkin hiçbir temsil veya garantide bulunmaz, ve tüm yükümlülükleri açıkça reddeder. 1001 Uzman bu Platform üzerinde sağlanan bilgi veya kaynaklara dayanarak yapılan veya yapılmayan hiçbir işlem için hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Nasıl sağlanmış olurlarsa olsunlar, bu Platform üzerinde sağlanan bilgiler veya kaynaklar nedeniyle nitelikli bir uzmandan uzman tavsiyesi almayı ihmal etmeyin, kaçınmayın veya geciktirmeyin.

2. 1001 Uzman HERHANGİ BİR HİZMET KONTRATININ BİR TARAFI DEĞİLDİR

Her Kayıtlı Kullanıcı burada 1001 Uzman’in herhangi bir sözlü ya da yazılı Hizmet Anlaşması’na, Müzakere Programına veya Kayıtlı Kullanıcılar arasında Platform aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak sunulan tüm Hizmetlerle bağlantılı olarak girilen kontratlara taraf OLMADIĞINI kabul eder ve onaylar.

3. TEMSİLCİLİK VEYA ORTAKLIK OLMAMASI

Kullanım Koşullarını ya da Müzakere Programı veya Hizmet Anlaşması dahil ancak sınırlı olmamak üzere Platform’un herhangi bir kısmını kullanımınız sonucunda hiçbir temsilcilik, ortaklık, ortak teşebbüs veya iş akdi oluşmamıştır. 1001 Uzman’ı herhangi bir nedenle bağlayacak hiçbir yetkiniz bulunmamaktadır. Tüm Hizmet Uzmanları bağımsız yüklenicilerdir. Ne 1001 Uzman ne de Platform’un herhangi bir kullanıcısı başkasının günlük etkinliklerini yönlendiremez veya kontrol edemez, ya da başkası adına herhangi bir yükümlülük oluşturamaz veya altına giremez.

4. KAYITLI KULLANICILAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Platform katılımcıları arasında Geri Bildirim ile bağlantılı anlaşmazlıklara ilişkin hükümler uyarınca, Platform üzerinde veya aracılığıyla bulduğunuz kişiler ve/veya kurumlarla herhangi bir Hizmet için ödeme ve Hizmetin ifası dahil etkileşimleriniz ile bu tür etkileşimler veya alışverişlerle bağlantılı diğer tüm koşullar, şartlar, garantiler ve temsiller yalnızca sizin ve bu kişi ya da kurumun arasındadır. Hizmet Uzmanları ve Hizmet Kullanıcıları dahil ancak sınırlı olmaksızın tüm üçüncü taraflarla tüm çevrimiçi ve çevrimdışı alışverişlere devam etmeden önce makul önlemleri almalı ve gerekli veya uygun bulduğunuz tüm soruşturma veya araştırmaları yapmalısınız. 1001 Uzman’in işe alma kriterlerine ilişkin uygulamaları ve önerileriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen 1001 Uzman Güvenlik kılavuzlarına bakınız.

Bir Hizmet Uzmanının Hizmetlerini kullanıp kullanmamaya veya bir Hizmet Kullanıcısına Hizmet sağlayıp sağlamamaya veya İlanlar, Teklifler, talepler ve/veya Geri Bildirim dahil ancak sınırlı olmamak üzere herhangi bir Gönderilen İçerik dahilindeki bilgiyi kullanıp kullanmamaya karar vermenin yalnızca kendinizin sorumlu olduğu sizin kişisel kararınız olduğunu anlıyorsunuz. 1001 Uzman’in Platform üzerinden veya aracılığıyla etkileşime geçeceğiniz herhangi bir bireyin uygunluğuna ve/veya herhangi bir bireyin verdiği tüm öneri, bilgi ya da tavsiyelerin doğruluğu veya uygunluğuna ilişkim temsiller yapmadığını ve yapamayacağını anlıyorsunuz. 1001 Uzman herhangi bir Hizmet Sağlayıcısı ve Hizmet Kullanıcısı arasındaki etkileşimler, işlemler veya alışverişlerden sorumlu değildir.

YUKARIDA BELİRTİLENLERİN YANINDA, 1001 Uzman’IN BU TÜR İŞLEMLER VEYA ALIŞVERİŞLER SONUCUNDA OLUŞAN HER TÜR TÜM KAYIP VEYA HASAR İÇİN SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ. EĞER PLATFORM KATILIMCILARI ARASINDA YA DA KAYITLI KULLANICILAR ARASINDA YA DA HERHANGİ BİR PLATFORM KULLANICISI İLE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ARASINDA BİR ANLAŞMAZLIK OLURSA, 1001 Uzman’İN MÜDAHALE ETMEK İÇİN HİÇBİR ZORUNLULUĞU OLMADIĞINI KABUL EDİYOR VE ONAYLIYORSUNUZ. SİZİNLE BİR YA DA DAHA FAZLA PLATFORM KULLANICISI, KAYITLI KULLANICI VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ARASINDA BİR ANLAŞMAZLIK ÇIKMASI DURUMUNDA, 1001 Uzman’I, YETKİLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ, ÜYELERİNİ, DİREKTÖRLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, AVUKATLARINI, TEMSİLCİLERİNİ VE HAK VARİSLERİNİ (MEVCUT VEYA DOLAYLI) HER TÜR VEYA YAPIDAN, BİLİNEN VEYA BİLİNMEYEN, ŞÜPHELENİLEN VEYA ŞÜPHELENİLMEYEN, ÖNGÖRÜLEBİLEN VEYA ÖNGÖRÜLEMEYEN, AÇIĞA ÇIKMIŞ VEYA ÇIKMAMIŞ, BU TÜR ANLAŞMAZLIKLARA VE/VEYA PLATFORM’A VEYA BU ANLAŞMA ALTINDA SAĞLANMIŞ TÜM HİZMETLERE İLİŞKİN TÜM TALEPLERDEN, İSTEKLERDEN VE ZARARLARDAN MUAF TUTUYORSUNUZ.

O. Anlaşmazlık Çözümü

Eğer sizinle 1001 Uzman arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, amacımız anlaşmazlığı hızla çözmek için size tarafsız ve uygun maliyetli bir yol sağlamaktır. Buna göre, siz ve 1001 Uzman burada Kullanım Koşullarından veya Platform’dan kaynaklanabilecek tüm yasal veya adil talepleri veya ihtilafları bu O Bölümüne uygun olarak ya da bizim ve sizin başka türlü yazılı olarak anlaştığımız şekilde çözeceğimizi kabul ediyorsunuz. Resmi bir dava açma yoluna gitmeden önce, sizin öncelikle [email protected] adresine e-mail göndererek bir çözüm aramak için bizimle doğrudan bağlantı kurmanızı şiddetli teşvik ediyoruz. Arabuluculuk ve hakemlik gibi davaya alternatif olan alternatif anlaşmazlık çözüm prosedürleri aracılığıyla anlaşmazlığı çözmek için makul talepleri değerlendireceğiz.

1. GEÇERLİ KANUN

Kullanım Koşulları, kanun hükümlerinin çatışmasına bakılmadan tüm hususlara göre California Eyaleti kanunlarına tabidir. 1001 Uzman aleyhine olabilecek tüm talep veya anlaşmazlıklarınızın taraflar başka şekilde anlaşmadığı takdirde San Francisco Vilayeti, San Francisco, California veya San Francisco, California’da bulunan bir California Kuzey Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi tarafından çözülmesi gerektiğini kabul ediyorsunuz. Tüm bu talep ve anlaşmazlıkların dava edilmesinde San Francisco Vilayeti, San Francisco, California veya San Francisco’da bulunan mahkemelerin ya da California’da bulunan bir California Kuzey Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi’nin kişisel yargılamasına tabi olmayı kabul ediyorsunuz.

İpucu: Eğer 1001 Uzman ile ilgili bir şikayetiniz varsa, lütfen destek ekibimizle iletişime geçin. Anlaşmazlıkları tüm müdahil olanlar için en iyi şekilde çözmeyi amaçlıyoruz.

P. Reklamlar

Platform’un kısımları ve diğer 1001 Uzman hizmetleri reklam geliri ile desteklenebilir. Bu şekilde, 1001 Uzman hizmet üzerinde reklamlar ve promosyonlar görüntüleyebilir. 1001 Uzman’ın Platform üzerindeki reklamının biçimi, usulü ve kapsamı değişebilir ve reklamların Platform üzerinde görünmesi 1001 Uzman’ın reklamı yapılan ürünleri ve hizmetleri desteklediği anlamına gelmek durumunda değildir. Bu tür alışverişler ya da bu tür reklamların Platform üzerindeki varlığının sonucu olarak maruz kaldığınız her tür tüm kayıp veya hasarlar için 1001 Uzman’ın sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ediyorsunuz.

İpucu: 1001 Uzman site üzerinde reklam barındırabilir, ancak bu reklamı yapılan ürün veya hizmetlerin desteklendiği anlamına gelmez.

Q. Üçüncü Taraf Bağlantıları, Reklamları, İletişim Formları ve Telefon Numaraları

Platform veya üçüncü taraflar başka sosyal medya, blog ve benzer web siteleri dahil ancak sınırlı olmamak üzere web sitelerine veya kaynaklara bağlantılar, iletişim formları ve/veya telefon numaraları sağlayabilir, bu tür üçüncü taraf web siteleri için mevcut hesap ve oturum açma bilgilerinizi kullanarak Platform’da oturum açabilirsiniz. Platform’un bazı kısımları bu tür üçüncü taraf siteleriyle etkileşime geçmenize ve/veya işlemler gerçekleştirmenize, ve, eğer mevcutsa, üçüncü taraf sitedeki gizlilik ayarlarınızı değiştirerek üçüncü taraf site hesabındaki bağlantılarınızla Platform üzerindeki etkinliklerinizi paylaşmanıza izin verebilir. 1001 Uzman’ın bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığından dolayı, 1001 Uzman’ın bu tür harici siteler ve kaynakların mevcudiyetinden sorumlu olmadığını, ve bu web siteleri veya kaynaklar üzerinde veya onlardan herhangi bir içerik, reklam, ürünler, mallar veya hizmetlerle ilgili sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Platform üzerinde açıkça bahsedilmemiş ise üçüncü taraf sitelere bağlantılar hiçbir şekilde 1001 Uzman’ın bu tür üçüncü taraf sitelerini veya onlar aracılığıyla sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti desteklediği şeklinde kabul edilmemeli veya yorumlanmamalıdır. Üçüncü taraf web sitesinin 1001 Uzman’ten farklı gizlilik politikaları ile koşul ve şartları ile iş uygulamaları olabilir. Bazı durumlarda, bir bağlantı aracılığıyla bir üçüncü taraf web sitesine aktarılabilir ya da bir iletişim formu veya telefondan bir üçüncü taraf kaynağa bağlanabilirsiniz ancak halen bu Platform üzerinde bulunuyor veya 1001 Uzman ile işlem yapıyor gibi görünebilirsiniz. Bu durumlarda, bu durumda üçüncü taraf web sitesi koşulları ve şartları ile gizlilik politikasının uygulanacağını kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Platform aracılığıyla 1001 Uzman’ten başka tüm taraflarla alışverişleriniz ve görüşmeleriniz yalnızca sizinle bu üçüncü taraf arasındadır. Üçüncü taraflarca sağlanan içeriklere ilişkin tüm şikayetler, kaygılar veya sorularınız doğrudan ilgili üçüncü tarafa iletilmelidir. 1001 Uzman ne Platform üzerinde yayınlanan ya da Hizmetlerle ilgili sunulan reklamlar veya herhangi bir üçüncü taraf içeriği için, ne de reklam verenlerin sağladığı ürünler ve hizmetler için hiçbir sorumluluk almaz. Platform’u kullanırken bulduğunuz reklam verenlerle ilgili tüm alışverişleriniz sizinle reklam veren arasındadır ve 1001 Uzman’ın bir reklam veren aleyhinde olabilecek tüm kayıp veya talepleriniz için yükümlü olmadığını kabul ediyorsunuz.

İpucu: 1001 Uzman platformumuz üzerinde üçüncü taraf bağlantıları veya iletişim bilgileri verebilir. Başka şekilde belirtilmemiş ise, bu bir destekleme değildir ve 1001 Uzman üçüncü tarafla olabilecek herhangi bir etkileşiminiz için sorumluluk almaz.

R. Garanti Sorumluluk Reddi

PLATFORMU VE HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ. KANUNUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, 1001 UZMAN VE YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÜYELERİ, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, VARİSLERİ, DEVRALANLARI, ŞUBELERİ, İŞTİRAKLERİ, HİZMET UZMANLARI, TEDARİKÇİLERİ VE TEMSİLCİLERİ TÜM AÇIK, İMA EDİLEN, KANUNİ VE BAŞKA TÜRLÜ TÜM GARANTİLERİ İNKAR EDER VE TÜM VERİLER, İÇERİKLER, GÖNDERİLMİŞ İÇERİKLER, BU PLATFORM ÜZERİNDE BULUNAN VEYA TANITILAN İÇERİKLER, VERİLER VE BU SİTENİN DİĞER KULLANICILARININ YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN GÖNDERİLEN İÇERİKLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN BU PLATFORMA, BU PLATFORM ÜZERİNDEN VEYA ARACILIĞIYLA SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ, TEMSİL VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. BAŞKA BİR ŞEKİLDE AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ İSE, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, BU PLATFORM, BU PLATFORM ÜZERİNDE VEYA ARACILIĞIYLA SUNULAN HİZMETLER, BU PLATFORM ÜZERİNDE BULUNAN VEYA SUNULAN VERİLER, İÇERİKLER, GÖNDERİLEN İÇERİKLER VE TÜM BİLGİ YA DA İÇERİK HERHANGİ BİR İMA EDİLEN PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ, ÖZEL BİR KULLANIM İÇİN UYGUNLUK VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İHLALİNİN OLMAMASI GARANTİLERİ OLMAKSIZIN BİR ‘OLDUĞU GİBİ’, ‘MEVCUT OLDUĞU GİBİ’ VE ‘OLDUĞU YERDE’ TEMELİNDE SİZE SUNULMAKTADIR. 1001 Uzman VERİ, İÇERİK, BİLGİ, MALZEME, PLATFORMUN VEYA GÖNDERİLEN İÇERİĞİN ÖZÜNÜN HATALARI, YANLIŞLARI VEYA KUSURLARINA, GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA TÜM KİŞİSEL BİLGİLERE VE/VEYA BURADA DEPOLANMIŞ FİNANSAL BİLGİLERE, TÜM YAZILIM HATALARINA, VİRÜSLERE, TRUVA ATLARINA VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA PLATFORMA VEYA PLATFORM ARACILIĞIYLA AKTARILABİLECEK BENZERLERİNE, PLATFORMA VEYA PLATFORM ARACILIĞIYLA TÜM KESİLME VE DURDURMALARA, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN KARALAYICI, SALDIRGAN VEYA YASADIŞI DAVRANIŞINA, YA DA POSTALANMIŞ, E-MAİL İLE GÖNDERİLMİŞ, AKTARILMIŞ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE PLATFORM ARACILIĞIYLA MEVCUT KILINMIŞ HERHANGİ BİR VERİNİN, İÇERİĞİN, BİLGİNİN, MALZEMELERİN, PLATFORMUN VEYA GÖNDERİLEN İÇERİĞİN KULLANIMI SONUCU MARUZ KALINAN HER TÜR TÜM KAYIP VEYA HASARA KARŞI HİÇBİR GARANTİ SUNMAZ. 1001 Uzman BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN PLATFORM VEYA HERHANGİ BİR KÖPRÜ BAĞLANTILI SİTE VEYA HERHANGİ BİR REKLAM BANDI YA DA BAŞKA BİR REKLAM ARACILIĞIYLA REKLAMINI YAPTIĞI VEYA TEKLİF ETTİĞİ HİÇBİR ÜRÜN YA DA HİZMETİ DESTEKLEMEZ, GARANTİ VERMEZ, TAAHHÜT VERMEZ YA DA SORUMLULUK KABUL ETMEZ. 1001 Uzman ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET UZMANLARI DAHİL OLMAK ÜZERE SİZİNLE HERHANGİ BİR TARAF ARASINDAKİ İŞLEMLERİ İZLEMEYE TARAF OLMAYACAKTIR YA DA İZLEMEKTEN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN KULLANIMINDA VE HERHANGİ BİR İÇERİĞİN HERHANGİ BİR MEDYA ARACILIĞIYLA VEYA HERHANGİ BİR ORTAMDA YAYINLANMASINDA VEYA GÖNDERİLMESİNDE OLDUĞU GİBİ, SAĞDUYUNUZU KULLANIP UYGUN OLDUĞU YERLERDE TEDBİR GÖSTERMELİSİNİZ.

İpucu: Herhangi bir diğer kanaldan yerel bir hizmet uzmanına iş verirken yapacağınız gibi 1001 Uzman’ı kullanırken tedbir ve sağduyu göstermelisiniz.

S. Yükümlülüğün Sınırlandırılması

1. HİÇBİR DURUMDA 1001 UZMAN VEYA İLGİLİ YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÜYELERİ, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, VARİSLERİ, DEVRALANLARI, ŞUBELERİ, İŞTİRAKLERİ, HİZMET UZMANLARI, TEDARİKÇİLERİ, AVUKATLARI VEYA TEMSİLCİLERİ SİZE (I) PLATFORMUN YA DA PLATFORM ARACILIĞIYLA OLUŞTURULMUŞ BİR HİZMET ANLAŞMASI GEÇERLİ OLSUN YA DA OLMASIN, PLATFORMDAN BAĞIMSIZ OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR ANLAŞMA UYARINCA SAĞLANAN HİZMETLER DAHİL OLMAK ÜZERE PLATFORM ARACILIĞIYLA HERHANGİ BİR HİZMET UZMANININ TEKLİF ETTİĞİ TÜM HİZMETLERİN ERİŞİM VEYA KULLANIMINDAN; (II) PLATFORMUN VEYA GÖNDERİLEN İÇERİĞİN VERİLERİNİN, MARKALARININ, İÇERİĞİNİN, BİLGİLERİNİN, MALZEMELERİNİN VEYA ESASININ HATALARINDAN, YANLIŞLARINDAN VEYA EKSİKLİKLERİNDEN; (III) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZIN VE/VEYA BURADA DEPOLANAN TÜM KİŞİLER BİLGİLERİN VE/VEYA FİNANSAL BİLGİLERİN İZİNSİZ ERİŞİMİNDEN VEYA KULLANIMINDAN; (IV) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN PLATFORMA VEYA PLATFORM ARACILIĞIYLA AKTARABİLECEĞİ HERHANGİ BİR YAZILIM HATASI, VİRÜS, TRUVA ATI VEYA BENZERLERİNDEN; (V) PLATFORMA VEYA PLATFORMDAN AKTARIMIN TÜM KESİLMELERİ VEYA DURMALARINDAN; (VI) PLATFORMUN VEYA GÖNDERİLEN İÇERİĞİN HERHANGİ BİR VERİ, İÇERİK, BİLGİ, MALZEME VEYA ESASINDAKİ TÜM HATALARDAN VEYA EKSİKLİKLERDEN; (VII) BİR HİZMET İÇİN TÜM BAŞARISIZ OLAN MÜZAKERELERDEN, BİR HİZMETİN MÜZAKERESİ VEYA BİR HİZMET İÇİN KONTRAT YAPILMA SIRASINDA VEYA SONRASINDA YA DA PLATFORM KULLANICILARI ARASINDA ORTAYA ÇIKAN TÜM ANLAŞMAZLIKLARDAN; (VIII) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN TÜM KARALAYICI, SALDIRGAN VEYA YASADIŞI DAVRANIŞINDAN; YA DA (IX) GARANTİYE, KONTRATA, (İHMAL DAHİL) HAKSIZ FİİLE YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE DAYANSIN YA DA DAYANMASIN, VE 1001 Uzman BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN POSTA İLE GÖNDERİLEN, E-MAİL İLE GÖNDERİLEN, AKTARILAN YA DA BAŞKA ŞEKİLDE ERİŞİLEBİLİR KILINAN PLATFORMUN VEYA GÖNDERİLEN İÇERİĞİN TÜM VERİLERİNİN, MARKALARININ, İÇERİĞİNİN, BİLGİLERİNİN, MALZEMELERİNİN VEYA ESASLARININ KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUCA BAĞLI HASARLARDAN YÜKÜMLÜ OLMAZLAR. YUKARIDAKİ YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI GEÇERLİ YARGI YETKİ ALANININ İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA UYGULANMALIDIR.

2. HİÇBİR DURUMDA 1001 Uzman’IN VEYA YUKARIDA BAHSEDİLEN İLGİLİ TARAFLARIN HERHANGİ BİRİNİN PLATFORMDAN VEYA PLATFORMLA YA DA GÖNDERİLEN İÇERİKLE İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN TOPLAM, TOPLU YÜKÜMLÜLÜĞÜ SİZİN 1001 Uzman’A ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ ÜCRETLERİN TOPLAM TUTARINI AŞAMAZ.

1001 Uzman’IN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN GÖNDERİLEN İÇERİĞİ YA DA KARALAYICI, SALDIRGAN VEYA YASADIŞI DAVRANIŞI İÇİN YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI VE YUKARIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN ZARAR VEYA HASAR RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU BURADA KABUL EDİYOR VE ONAYLIYORSUNUZ. BUNA İLAVETEN, 1001 Uzman’IN NE OLURSA OLSUN PLATFORM KULLANICILARININ PLATFORM’DAN BAĞIMSIZ OLARAK GİRDİKLERİ HERHANGİ BİR KONTRATTAN KAYNAKLANAN VEYA ONUNLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUCA BAĞLI HASAR İÇİN YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI DA KABUL EDİYOR VE ONAYLIYORSUNUZ.

PLATFORM, 1001 Uzman’IN SAHİP OLMADIĞI VEYA KONTROL ETMEDİĞİ ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMLARA BAĞLANTILAR İÇEREBİLİR. 1001 Uzman’IN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMUNUN İÇERİĞİ, GİZLİLİK POLİTİKASI VEYA UYGULAMALARI ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KONTROLÜ YOKTUR VE BUNLAR İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. BUNA EK OLARAK, 1001 Uzman HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SİTENİN İÇERİĞİNİ SANSÜRLEYEMEYECEKTİR VEYA DÜZENLEMEYECEKTİR VE BUNLARI YAPAMAZ. PLATFORMU KULLANARAK 1001 Uzman’I HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMU KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERDEN AÇIKÇA AZAT EDİYORSUNUZ. BUNA UYGUN OLARAK, BU PLATFORMDA BULUNAN BAĞLANTILARIN YÖNLENDİRDİKLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ZİYARET ETTİĞİNİZ HER ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMUN KOŞULLARI VE ŞARTLARI İLE GİZLİLİK POLİTİKASINI OKUDUĞUNUZDAN EMİN OLUN.

3. MÜCBİR SEBEPLER

Ne 1001 Uzman ne de siz, ödeme zorunlulukları hariç, kontrolünüz dışında bir nedenden ve hatanız ya da ihmaliniz olmadan ortaya çıkan herhangi bir gecikme veya ifa başarısızlığı için diğerinize yükümlü olmazsınız. Bu tür nedenler arasında yangınlar, seller, depremler, grevler, gerekli kamu hizmetlerinin erişilmezliği, elektrik kesintileri, doğal afetler, ilan edilmiş veya edilmemiş savaş eylemleri, düzenleyici mercilerin eylemleri veya ulusal felaketler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

T. Tazminat ve Feragat

1001 Uzman’I VE YETKİLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ, ÜYELERİNİ, DİREKTÖRLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, VARİSLERİNİ, DEVREDENLERİNİ, BAYİLERİNİ, İŞTİRAKLERİNİ, HİZMET UZMANLARINI, TEDARİKÇİLERİNİ VE TEMSİLCİLERİNİ PLATFORM KULLANIMINIZ, ERİŞİMİNİZ VE KATILIMINIZDAN; BİR HİZMET SONLANDIRILMASINDAN; GİZLİLİK POLİTİKASI DAHİL KULLANIM KOŞULLARININ HERHANGİ BİR MADDESİNİ İHLALİNİZDEN; TÜM TELİF HAKKI, MÜLKİYET, MAL SAHİPLİĞİ, FİKRİ MÜLKİYET YA DA GİZLİLİK HAKKI DAHİL ANCAK SINIRLI OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF HAKKINI İHLALİNİZDEN; YA DA GÖNDERİLEN İÇERİĞİNİZİN ÜÇÜNCÜ BİR TARAFA ZARAR VERDİĞİ İDDİASINDAN KAYNAKLANAN TÜM TALEPLERDEN, ZARARLARDAN, ZORUNLULUKLARDAN, KAYIPLARDAN, YÜKÜMLÜLÜKLERDEN, BEDELLERDEN VE BORÇLARDAN VE (AVUKAT ÜCRETLERİ DAHİL ANCAK SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HARCAMALARDAN KORUMAYI, TAZMİN ETMEYİ VE MASUN TUTMAYI KABUL EDİYORSUNUZ.

EĞER BİR VEYA DAHA FAZLA PLATFORM KULLANICISIYLA BİR ANLAŞMAZLIĞINIZ OLURSA, 1001 Uzman’I (VE YETKİLİLERİNİ, YÖNETİCİLERİNİ, ÜYELERİNİ, DİREKTÖRLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, VARİSLERİNİ, DEVREDENLERİNİ, BAYİLERİNİ, İŞTİRAKLERİNİ, HİZMET UZMANLARINI, TEDARİKÇİLERİNİ, TEMSİLCİLERİNİ, ŞUBELERİNİ VE ÇALIŞANLARINI) BİLİNEN VEYA BİLİNMEYEN HER TÜR VE YAPIDA, PLATFORM’U VE/VEYA HERHANGİ BİR GÖNDERİLEN İÇERİĞİ KULLANIMINIZLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN TÜM TALEPLER, İSTEKLER VE (FİİLİ VE DOLAYLI) HASARLARDAN EBEDİ OLARAK AZAT EDİYORSUNUZ.

KULLANIM KOŞULLARI VE BU ANLAŞMA ALTINDA VERİLEN TÜM HAKLAR VE LİSANLAR SİZİN TARAFINIZDAN AKTARILAMAZ VEYA TAHSİS EDİLEMEZ, ANCAK 1001 Uzman TARAFINDAN SINIRLAMA OLMAKSIZIN TAHSİS EDİLEBİLİR.

1. Eğer bir California sakiniyseniz, aşağıdakileri sağlayan California Medeni Kanunu Bölüm 1542’den feragat ediyorsunuz:

2. Genel bir azat alacaklının azat verdiği sırada kendi lehine var olduğunu bilmediği veya şüphe etmediği, eğer bilseydi borçlu ile anlaşmasını maddi olarak etkilemesi gerekecek talepleri kapsamaz.

3. Eğer bir California sakini değilseniz, sakini olduğunuz yargı yetki alanındaki California Medeni Kanunu Bölüm 1542’ye benzer haklarınızı düzenleyen tüm yasalar altındaki haklarınızdan feragat ediyorsunuz.

U. İstisnalar ve Sınırlamalar

BAZI YARGI YETKİ ALANLARI BAZI GARANTİLERİN İSTİSNASINA YA DA TESADÜFİ YA DA DOLAYLI HASARLARIN SINIRLAMASINA VEYA İSTİSNASINA İZİN VERMEZ. BUNA UYGUN OLARAK, YUKARIDAKİ Q VE R BÖLÜMLERİNDEKİ SINIRLAMALARIN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

V. Üçüncü Taraf Lehtarların Olmaması

Kullanım Koşulları’nda açıkça başka şekilde sunulmuş olması hariç, Kullanım Koşulları’na hiçbir üçüncü taraf lehtar olmadığını kabul ediyorsunuz.

W. Sizinle İletişim

1001 Uzman’ın e-mail, normal posta veya Platform’a gönderilen aracılığıyla Kullanım Koşulları’na değişikliklere ilişkin olanlar dahil olmak üzere size bildirimler yapabileceğini kabul ediyorsunuz. Hizmet sağlayıcılarından metin iletileri veya telefon aramaları almayı kabul ederek, anlaşmanızı belgeleyen bir elektronik kayıt kullanımına da rıza gösteriyorsunuz. Elektronik kayıt kullanımına rızanızı [email protected] adresine konu başlığında ‘Elektronik Rızayı Geri Çekme’ yazan bir e-mail göndererek geri çekebilirsiniz. Bu açıklamayı veya programa kaydınıza ilişkin herhangi bir bilgiyi görüntülemek ve bir kopyasını saklamak için (i) bir web tarayıcısı ile İnternet erişimi olan /bir bilgisayar veya mobil telefon gibi) bir cihaz ile (ii) bir yazıcı veya böyle bir cihaz üzerinde depo alanına ihtiyacınız olacaktır. Ücretsiz bir basılı kopya için ya da iletişim bilgilerinize ilişkin kayıtlarımızı güncellemek için [email protected] adresine iletişim bilgileriniz ile teslimat adresinin olduğu bir e-mail gönderin.

X. Genel Bilgiler

1. MUHTELİF

Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ile diğer yasak bildirimler ve 1001 Uzman tarafından Platform üzerinde yayınlanan Ek Politikalar’la beraber sizinle 1001 Uzman arasında Platform’la ilgili anlaşmanın tamamını oluşturur. Eğer Kullanım Koşulları’nın herhangi bir maddesi yetkili bir yasal yetki alanının bir mahkemesi tarafından geçersiz bulunursa, böyle bir maddenin geçersizliği Kullanım Koşulları’nın kalan maddelerinin geçerliliğini etkilememelidir, bu maddeler tam olarak yürürlükte kalırlar.

Bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir maddesinden feragat bu maddeden veya başka herhangi bir maddeden daha fazla ve sürekli bir feragat anlamına gelmez, ve 1001 Uzman’ın bu Kullanım Koşulları altında herhangi bir hak veya madde öne sürmekte başarısızlığı böyle bir hak veya maddeden feragat oluşturmaz.

2. SINIRLAMALAR YASASI

Aksine herhangi bir yasa veya kanuna rağmen, Platform’dan veya ona ilişkin doğacak tüm taleplerin hukuki sebep oluştuktan bir (1) yıl içerisinde başlatılması gerektiğini kabul ediyorsunuz. Aksi halde, bu tür hukuki sebep daimi olarak menedilmiştir.

3. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eğer Kullanım Koşulları veya Hizmetler hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize [email protected] adresine bir e-mail göndererek veya aşağıdaki adrese yazarak ulaşın:

1001 Uzman, A.Ş.

IMES Sanayi, Dudullu, İstanbul

4. BÖLÜM BAŞLIKLARI VE İPUÇLARI

Kullanım Koşulları içerisindeki bölüm başlıkları ve İpucu bölümleri sadece kolaylık içindir ve yasal ya da akdi bir etkisi yoktur.